Toestel

Changed
11/01/2024

Afhankelijk van de OPEN subcategorie (A1, A2 of A3) mag een UAS wel of niet over bepaalde zones vliegen. Voor elke subcategorie worden de vereisten bepaald waaraan de UAS dient te voldoen, zowel naar gewicht als naar CX-label toe (zie overzicht categorie OPEN).

CX-label

Naast een CE label, dient uw UAS ook over een CX-label te beschikken om aan alle technische vereisten te voldoen voor het gebruik in de categorie OPEN. In de categorie OPEN kunnen, al naargelang de subcategorie, UAS met CX-labels van C0 tot C4 gebruikt worden. De logo’s van de CX-labels, zoals deze door de fabrikant op de UAS dient te zijn aangebracht, zien er als volgt uit:

                                                                                          Logo klasse C0

Logo d’identification de classe C0

                                    Logo klasse C1

*

                                  Logo klasse C2

*

                                    Logo klasse C3

*

                                    Logo klasse C4

*

Er zijn reeds verschillende UAS op de markt met een CX-label. U vindt een overzicht van alle UAS met CX-label op de website van EASA.

Non-CX UAS

Heeft uw fabrikant geen CX-label op uw UAS aangebracht (en voorziet de fabrikant hiertoe ook geen mogelijkheid via zijn website), dan is uw UAS niet CX-conform. Vanaf 1 januari 2024 mag een dergelijke non-CX UAS - indien hij op de markt gebracht is vóór 1 januari 2024 - in de OPEN categorie enkel vliegen in: 

  • Subcategorie A1: wanneer de non-CX UAS minder dan 250gr weegt.
  • Subcategorie A3: wanneer de non-CX UAS minder dan 25kg weegt.

Een type van UAS zonder CX-label dat op de markt gebracht wordt na 1 januari 2024 mag niet meer vliegen in de categorie OPEN.

Zelfgemaakte UAS

Vanaf 1 januari 2024 mag een zelfgemaakte UAS enkel nog vliegen in: 

  • Subcategorie A1: wanneer de UAS minder dan 250gr weegt en maximaal een snelheid van 19m/s heeft.
  • Subcategorie A3: wanneer de UAS minder dan 25kg weegt.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)