Piloot

Changed
10/10/2022

Hoe vliegen in de categorie OPEN

 • Opleiding: om een vlucht in de categorie OPEN uit te voeren, moet u de fabrieksinstructies van uw UAS goed kennen en de vereiste opleiding volgen voor de subcategorie waarin uw vlucht valt. 
  • Subcategorieën A1 en A3: de opleiding en het examen vinden online plaats. Als u slaagt voor het examen, ontvangt u een certificaat van de online opleiding dat vijf jaar geldig is.
  • Subcategorie A2: Voor deze subcategorie moet u niet alleen het certificaat van de online opleiding behaald hebben, maar ook: 
   • een praktijkopleiding volgen die als zelfstudie mag worden uitgevoerd volgens de exploitatievoorwaarden van subcategorie A3 (op minstens 150 m van bewoonde gebieden);
   • slagen voor een extra theoretisch examen dat bij het DGLV wordt georganiseerd. Bij uw inschrijving zal enkel worden gevraagd om aan te geven dat u effectief de vereiste competenties hebt behaald bij de vereiste praktische zelfscholing.

Na te slagen voor het extra theorie-examen zal u een vaardigheidscertificaat van piloot op afstand krijgen.

Wat moet ik kennen?

 • UAS van minder dan 250 g (C0 of zelfgemaakt): het is niet nodig om de online opleiding te volgen om deze UAS te mogen besturen. U moet enkel de gebruikershandleiding van uw toestel goed doorgenomen hebben. We raden u ook aan om de gratis online opleiding te volgen. 
 • Modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen: Leden van modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen mogen met UAS of modelluchtvaartuigen vliegen tijdens clubactiviteiten zonder een opleiding te hebben gevolgd. Ze moeten echter wel voldoen aan de opleidingsvereisten die zijn vastgelegd door de modelluchtvaartfederaties en de clubs. Voor alle vluchten die niet binnen de activiteiten van de club vallen moet een modelluchtvaartpiloot echter wel de opleidingsvoorschriften hierboven volgen.

Wanneer in de categorie OPEN vliegen?

 • Overdag: zonder bijkomende voorwaarden.
 • 's Nachts: 's nachts vliegen in de categorie OPEN mag zolang de vlucht aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Zichtbaarheid: alle vluchten moeten steeds plaatsvinden binnen het zicht van de piloot plaatsvinden (VLOS = (Visual Line Of Sight)): Vluchtuitvoering binnen zicht.). U moet dus steeds uw UAS goed kunnen onderscheiden, zelfs 's nachts, om de regels rond zichtbaarheid te respecteren. De vliegomgeving moet er een zijn waar u de hele vlucht lang uw toestel kunt zien. 
  • Veiligheid: er moet de hele vlucht lang een groen knipperlicht branden dat de zichtbaarheid van het UAS in de lucht garandeert. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst UAS
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 43 07 (dinsdag en donderdag van 9 tot 12 uur)