Categorie Open

Wat is de categorie OPEN?

In de tabel hieronder ziet u of uw vluchten tot de categorie OPEN behoren, en in welke subcategorie ze vallen:

Niet over een bijeenkomst van mensen1 - tot maximum 120m AGL2,3,4 - enkel VLOS5, 6,7,8 - geen dropping9 - geozones10 respecteren

UAS vluchtuitvoering

Piloot op afstand

UAS11 (drone)

UAS-exploitant

Sub-cat.

Exploitatiegebied

Leefftijd

Vaardigheidsvereisten

UAS-klasse

MTOM12 /

Joule (J)

Dir. ID op afstand13 /

Geobewustzijn14

Registratie

A1

 

Vliegen over mensen

- Je mag vliegen over niet-betrokken personen15

(niet over een bijeenkomst van mensen1)

 

- Overvliegen van niet-betrokken personen dient echter zoveel mogelijk

vermeden te worden, en wanneer het onvermijdelijk is, moet dit

uiterst voorzichtig gebeuren.

Geen min. Leeftijd

- Is vertrouwd met de UAS gebruikershandleiding

- Het volgen van de online theoretische cursus

A1/A3 is niet verplicht, maar wel aangeraden

Particulier gebouwd (max. snelheid <19m/s)16

<250g

Niet verplicht,

tenzij vereist

door geozone

Verplicht

tenzij

- het UAS geen camera noch

sensor heeft die

persoonlijke data kan

capteren; of

- het UAS een speelgoed is

C0

die ook speelgoed is

Min.

14j

C0

(geen speelgoed)

Non-Cx17

- Je mag niet intentioneel over niet-betrokken personen15 vliegen

- Vlieg je onverwacht toch over een niet-betrokken persoon15,

dan moet je de tijd hiervan zo veel als mogelijk reduceren

Min.

14j

- Is vertrouwd met de UAS gebruikershandleiding; en

- Heeft een geldig A1/A3 bewijs van voltooiing

van online theorie-examen18

C1

<900g

of <80J

Verplicht

Verplicht

A2

 

Vliegen dichtbij mensen

- Je mag niet over niet-betrokken personen15 vliegen; en

- Je moet een veilige horizontale afstand van min. 30m van niet-

betrokken personen behouden (gereduceerd tot min. 5m bij

lagesnelheidsmodus van 3m per seconde); en

- Je moet je houden aan de 1:1 regel20

Min.

16j

- Is vertrouwd met de UAS gebruikershandleiding; en

- Heeft een geldig A1/A3 bewijs van voltooiing

van online theorie-examen18 ; en

- Heeft een geldig A2 vaardigheidscertificaat19

C2

<4kg

Verplicht

Verplicht

A3

 

Vliegen

ver

van

mensen

- Je mag alleen vliegen in een gebied waarin je redelijkherwijs verwacht

dat niet-betrokken personen15 geen gevaar zullen lopen; en

- Je moet een veilige horizontale afstand van min. 150m behouden van

woon-, handels-, industrie- of recreatiezones; en

- Je moet een veilige horizontale afstand van min. 30m van personen

behouden; en

- Je moet je houden aan de 1:1 regel20; en

- De afstand ten opzichte van niet-betrokken personen15 mag niet

minder zijn dan de afstand die het onbemande luchtvaartuig zou

afleggen in 2 seconden op maximale snelheid.

Min.

14j

- Is vertrouwd met de UAS gebruikershandleiding; en

- Heeft een geldig A1/A3 bewijs van voltooiing

van online theorie-examen18

 

C0

<250g

Niet verplicht, tenzij vereist door geozone

Verplicht

 

C1

<900g of <80J

Verplicht

C2

<4kg

C3

<25kg

C4

Niet verplicht,

tenzij vereist

door geozone

Non-Cx17

Particulier gebouwd16

Vóór de vlucht te starten, verifeer altijd op Droneguide of je UAS-vluchtuitvoering zich bevindt in 1 of meer geozones.

In dat geval, moet je bijkomend voldoen aan de (cumulatieve) toegangsvoorwaarden van deze geozone(s), zelfs wanneer je in de OPEN categorie vliegt.

Je vindt deze geozone toegangsvoorwaarden op Droneguide.

Een handig overzicht in PDF met de eindnoten vindt u hier.