Inschrijving en luchtwaardigheid ballonnen

Changed
01/06/2022

De ballon waarmee u wilt vliegen, moet luchtwaardig zijn. Dat wil zeggen dat de ballon veilig is om te vliegen en dus toegelaten kan worden tot het Belgische luchtverkeer. Het soort toelating hangt af van waar uw ballon ingeschreven is: in België of in het buitenland.

Inschrijving

De ballon moet ingeschreven zijn. Voor een inschrijving in België gebruikt u het Aviation portal.

Luchtwaardigheid

In België ingeschreven ballonnen

Voor een in België ingeschreven ballon moet u een luchtwaardigheidsbewijs kunnen voorleggen. Dat is een certificaat dat weergeeft dat het toestel aan de certificeringsvereisten beantwoordt. Het moet tijdens elke vlucht aan boord zijn. Voor toestellen onder Europese wetgeving moet het certificaat vergezeld zijn van een geldig certificaat van herbeoordeling van luchtwaardigheid (ARC).

Als de aflevering van een luchtwaardigheidsbewijs vertraging oploopt, niet mogelijk is of tijdelijk niet geldig is, kunt u in bepaalde gevallen een luchtvaartpas aanvragen. Dat is een tijdelijke vliegvergunning voor uw ballon.

Daarnaast moet u de ballon onderhouden op basis van een onderhoudsprogramma.

Als u de ballon wilt uitvoeren, hebt u een bewijs voor uitvoer nodig (bij uitvoer naar het buitenland voor ballonnen onder Belgische wetgeving of naar een land buiten Europa voor ballonnen onder Europese wetgeving).

In het buitenland ingeschreven ballonnen

Voor een in het buitenland ingeschreven ballon zonder internationaal erkend luchtwaardigheidsbewijs of zonder internationaal geldige luchtvaartpas hebt u een tijdelijke toelating tot overvliegen nodig om toegang te krijgen tot het Belgische luchtverkeer.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchtwaardigheid
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel