Machtiging van examinator voor ballonvaarders

Changed
11/04/2024

De examinator voor ballonvaarten is de persoon die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de geschiktheid van een ballonvaarder met het oog op het afleveren, behouden of verlengen van vergunningen, bevoegdverklaringen of machtigingen.

Om examinator te worden, hebt u een machtiging van examinator (FE of Flight Examinator) nodig.

Hoe vraagt u uw Belgische machtiging van examinator aan?

Momenteel is het niet mogelijk om een initiele machtiging als examinator aan te vragen. We verwachten deze aanvragen binnenkort terug op te starten. Meer info vind je later op deze pagina.

Hoe kunt u uw Belgische machtiging van examinator verlengen of hernieuwen?

De machtiging van examinator is vijf jaar geldig. U kunt uw aanvraag tijdens de geldigheidsperiode verlengen. Een hernieuwing is mogelijk wanneer de periode van vijf jaar is verstreken.

Om de machtiging te verlengen of te hernieuwen, dient u een e-mail naar het volgende adres te sturen: bcaa.examiners@mobilit.fgov.be. Wij zullen u dan op de hoogte brengen van de stappen die u moet ondernemen.

Beperking van voorrechten in geval van belangenconflicten

Over het algemeen moet u als examinator afzien van het afnemen van een test wanneer uw objectiviteit in het gedrang kan komen. U mag geen rechtstreeks belang hebben bij het resultaat van de test: dit is het geval bij familiebanden, economische banden of politieke banden met de kandidaat.

Zo mag u bijvoorbeeld geen tests afnemen voor de afgifte van een vergunning, een bevoegdverklaring of een machtiging indien u als instructeur meer dan 50 procent van de vlieginstructie heeft gegeven die is vereist voor het verkrijgen van de vergunning, de bevoegdverklaring of de machtiging waarvoor u de test heeft afgenomen.

U mag ook geen test afnemen bij een kandidaat die een opleiding voor een vergunning, een bevoegdverklaring of een machtiging heeft gevolgd in een school (ATO of DTO) waar u een verantwoordelijkheidsfunctie uitoefent. Dit geldt voor de examinatoren die de functie uitoefenen van :

  • accountable manager;
  • head of training;
  • chief flight instructor;
  • chief theoretical knowledge instructor.

Melding van geplande tests aan het DG Luchtvaart

Vóór elke skill test, proficiency check of assessment of competence die in België wordt uitgevoerd, moet u het DG Luchtvaart op de hoogte brengen dat u van plan bent om deze test uit te voeren. Dit geldt voor elke examinator, ongeacht zijn Europese bevoegde autoriteit.

U moet de melding ten minste 24 uur voor de test doen met behulp van het meldingsformulier.

Bijzonderheid voor de Belgische examinatoren die een test afnemen voor een piloot die over een niet-Belgische vergunning beschikt

U moet de test melden door dit formulier in te vullen.

Informatienota's voor de examinatoren

U moet alle informatienota's die aan de examinatoren worden toegezonden aandachtig lezen. Zodra de nota is gepubliceerd, wordt deze geacht van toepassing te zijn.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be