Bevoegdverklaring als instructeur

Changed
29/09/2023
 • Een instructeur voor luchtballonvluchten is een persoon die kandidaat-ballonvaarders en ballonvaarders mag opleiden met het oog op het afleveren, behouden of verlengen van de vergunningen, bevoegdverklaringen of machtigingen. 

  Om instructeur te worden, heb je een bevoegdverklaring als instructeur (FI of Flight Instructor) nodig. Voor deze bevoegdverklaring moet u ten minste 18 jaar oud zijn. 

  Hoe een bevoegdverklaring als instructeur voor luchtballonvluchten aanvragen? 

  Om uw aanvraag in te dienen, moet u volgende documenten opsturen :  

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier;  
  •  bijkomende documenten. 
  1. Vul het aanvraagformulier in.

   Gebruik dit formulier om uw aanvraag in te dienen. 

   Dit formulier moet ook worden ingevuld: 

   • Door een verantwoordelijke van het centrum waar u uw instructeursopleiding hebt gevolgd. Het getuigt van de succesvolle opvolging van de opleiding. 
   • Door de examinator die uw praktijkexamen heeft afgenomen.  
  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   Voeg de volgende documenten toe: 

   • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart uitgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, en een pasfoto;  
   • een kopie van het medisch attest, conform Part-MED; 
   • een kopie van het getuigschrift van de Approved Training Organisation (ATO) of Declared Training Organisation (DTO) met de erkenning van de opleidingscursus (indien het centrum niet bij het DG Luchtvaart werd erkend of gedeclareerd);  
   • een kopie van de Part-SFCL-vergunning van de instructeur indien de instructeur niet is goedgekeurd door het DG Luchtvaart. 

   Bijkomende documenten in geval van een niet door België erkende examinator 

   Alle praktische tests, bekwaamheidsproeven of competentiebeoordelingen moeten worden afgenomen door een examinator die is erkend door een lidstaat van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)(). Indien deze examinator niet door België, maar door een andere lidstaat is erkend, is een kopie vereist van de vergunning, het medisch attest en de autorisatie.

  3. Dien uw aanvraag in

   Via e-mail 

   Heeft u het formulier ingevuld en alle documenten verzameld, dien uw aanvraag dan elektronisch in door het aanvraagformulier en de bijkomende documenten in pdf-formaat naar bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be te sturen.  

   Met de post 

   U kunt ook het hele pakket (aanvraagformulier plus bijkomende documenten) naar het volgende adres sturen: 

   Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 
   Directoraat-generaal Luchtvaart 
   Dienst Vergunningen 
   Vooruitgangstraat 56 
   1210 Brussel 

   Aan de receptie 

   U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur. 

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen: 

   • met het exacte gevraagde bedrag;  
   • met de juiste gestructureerde mededeling;  
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling. 
 • Behandeling van uw aanvraag 

  Uw aanvraag zal na ontvangst van de betaling worden behandeld. 

  Volledige en ontvankelijke aanvraag 

  Het DG Luchtvaart zal de bevoegdverklaring op de vergunning aanbrengen. 

  Onvolledige, niet-ontvankelijke aanvraag of wij hebben bijkomende vragen 

  Wij zullen u telefonisch of via e-mail contacteren indien wij vragen hebben over uw aanvraag. 

  De huidige behandelingstermijn voor vergunningsaanvragen bij het DG Luchtvaart bedraagt 45 werkdagen. Om uw verzoek te vergemakkelijken, vragen wij u geen herinneringen te sturen. 

  Geldigheid 

  Om de voorrechten van de bevoegdverklaring als instructeur te behouden, moet u voldoende recente vliegervaring hebben en een periodieke opfriscursus volgen. Dit omvat ook een opleidingsvlucht met een bevoegde vlieginstructeur of een bekwaamheidsbeoordeling bij een vliegexaminator. 

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw federatie of uw opleidingscentrum. 

  Hoeveel kost het om een bevoegdverklaring als instructeur aan te vragen?  

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.  

  Bevoegdverklaring als instructeur 

    

  Geïndexeerd bedrag voor 2023 (in euro)  

  Bevoegdverklaring als instructeur 

  120

  De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.  

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be