ATO – Approved Training Organisation

ATO - Approved Training Organisation, vliegopleidingsinstituten conform Europese voorschriften en die hun hoofdzetel ("principle place of business") in België hebben, worden goedgekeurd en vallen onder het toezicht van het DGLV. Het doel van deze goedkeuring behelst enerzijds het nagaan of de faciliteiten en uitrusting van deze organisaties toereikend zijn voor een pilootopleiding en anderzijds of de voorgestelde opleidingsprogramma’s in overeenstemming zijn met de geldende Europese wetgeving.  

 

Meer concreet dienen ATO’s in volledige overeenstemming te zijn met de vereisten zoals beschreven in de Europese Verordening EU 1178/2011 (EASA Air Crew Regulations). Deze Verordening bevat meerdere voor ATO’s relevante annexen:

  • Annex I – PART-FCL bepaalt de wettelijke vereisten voor het behalen van vergunningen en bevoegdverklaringen voor piloten van luchtvaarttuigen;
  • Annex IV – PART-MED bepaalt de wettelijke vereisten voor piloten;
  • Annex VII – PART-ORA bepaalt de wettelijke vereisten voor opleidingsinstituten.

 

U vindt in deze sectie de volgende documenten:

  • De processen die de opzetting of de wijziging van een ATO beschrijven;
  • De lijst van de Belgische goedgekeurde ATO’s.