Procedures creëren/wijzigen ATO

Hieronder vindt men de procedures voor het laten erkennen en wijzigen van de erkenning van een ATO in België:

  • Process LA/L-TRA/0101 – Issue an ATO certificate – Afleveren van een erkenning ATO;
  • Process LA/L-TRA/0102 – Modify an ATO training course approval – Wijzigen van een erkenning voor opleidingcursussen van een ATO;
  • Process LA/L-TRA/0151 – Accept a manual of an ATO – Aanvaarden van een ATO handboek;
  • Process LA/L-TRA/0152 – Accept a nominated person of an ATO – Aanvaarden van een ATO-nominated person;
  • Process LA/L-TRA/0153 – Modify ATO FI/TKI list – Wijzigen van de vlieginstructeurs/theorie-instructeurslijst van een ATO;
  • Process LA/L-TRA/0154 – Modify ATO aircraft list – Wijzigen van de luchtvaartuigenlijst van een ATO;
  • Process LA/L-TRA/0155 – Modify ATO FSTD list – Wijzigen van de FSTD-lijst van een ATO.

Voor iedere procedure vindt men op de website van het DGLV een aanvraagdocument, alsook een document dat meer uitleg verschaft omtrent de betreffende procedure.

 

BELANGRIJK:

 

Vanaf heden verwerkt de dienst Opleidingen van het DGLV enkel nog aanvragen met  elektronische documenten. Papieren versies worden niet meer verwerkt. Iedere aanvraag dient uitsluitend te worden verstuurd naar het adres bcaa.ato@mobilit.fgov.be. Elke aanvraag moet de relevant procedure nauwgezet toepassen.

Aanvragen via andere kanalen worden niet behandeld.

In geval van handboeken is het mogelijk dat de agent van het DGLV die uw dossier behandelt, u expliciet vraagt naar een papieren versie (voor het gemak van het nazicht). Onze dienst aanvaardt documenten die elektronisch ondertekend zijn, of voorzien zijn van een gescande handtekening, of ondertekend zijn via eID.

 

PROCESSEN VOOR CREËREN/WIJZIGEN EEN ATO

 

Process LA/L-TRA/0101 – Issue an ATO certificate – Afleveren van een erkenning ATO

 

Toelichting bij de procedure voor het afleveren van een erkenning als ATO: link

 

Naam van het document/formulier Beschrijving/opmerking Referentie Download
Application form for an ATO certificate   LA/L-TRA/0101D51E Link

 

 

Process LA/L-TRA/0102 – Modify an ATO training course approval – Wijzigen van een erkenning voor opleidingscursussen van een ATO

 

Toelichting bij de procedure voor het toevoegen van een nieuw opleidingsprogramma aan de erkenning van een ATO: Link

 

Naam van het document/formulier Beschrijving/opmerking Referentie Download
Application form for a new course   LA/L-TRA/0102D51E Link

 

 

Process LA/L-TRA/0151 – Accept a manual of an ATO – Aanvaarden van een ATO handboek

 

Toelichting bij de procedure voor het goedkeuren van een ATO handboek: Link

 

Naam van het document/formulier Beschrijving/opmerking Referentie Download
Organisation Management Manual Compliance Checklist and Findings (OMMCCF) Document dient te worden aangepast en overgemaakt aan het DGLV, via bcaa.ato@mobilit.fgov.be bij iedere wijziging van het handboek. LA/L-TRA/0151D51E Link
Operations Manual Compliance Checklist and Findings (OMCCF) Document dient te worden aangepast en overgemaakt aan het DGLV, via bcaa.ato@mobilit.fgov.be bij iedere wijziging van het handboek. LA/L-TRA/0151D52E Link
Training Manual Compliance Checklist and Findings (TMCCF) Document dient te worden aangepast en overgemaakt aan het DGLV, via bcaa.ato@mobilit.fgov.be bij iedere wijziging van het handboek. LA/L-TRA/0151D53E Link
First solo authorisation Document dat ingevuld dient te worden, bij het toelaten van een eerste solo-vlucht van een student. LA/L-TRA/0151D92E Link
Solo x-country briefing certificate and authorisation Document dat ingevuld dient te worden, bij elke toelating van een solo x-country vlucht van een student. LA/L-TRA/0151D93E Link

 

BELANGRIJK:

  • Gelieve steeds gebruik te willen maken van de laatste versie dat beschikbaar is op de website.
  • We zouden er graag de aandacht op vestigen dat conformiteit van de handboeken die aan het DGLV zijn gegeven, de verantwoordelijkheid is van de ATO. Het DGLV zal niet het volledige handboek maar de vereisten van de Europese verordening 1178/2011 controleren. Alsook de elementen waardoor  een niet-conforme of gevaarlijke situatie kan ontstaan.

 

 

 

Process LA/L-TRA/0152 – Accept a nominated person of an ATO – Aanvaarden van een ATO-nominated person

 

Toelichting bij de procedure voor het goedkeuren van een ATO-benoemde person: Link

 

Naam van het document/formulier Beschrijving/opmerking Referentie Download
Nominated person acceptance De relevante ervaring voor de functie, mag aangetoond door het invullen van de relevante sectie in het document, of door een CV aan te hechten aan het aanvraagdocument. LA/L-TRA/0152D51E Link

 

 

Process LA/L-TRA/0153 – Modify ATO FI/TKI list – Wijzigen van de lijst met vlieginstructeurs/theorie-instructeurs van een ATO

 

Toelichting bij de procedure voor het wijzigen van de lijst met instructeurs van een ATO: Link

 

Naam van het document/formulier Beschrijving/opmerking Referentie Download
ATO flight instructor list Document dient te worden aangepast en overgemaakt aan het DGLV, via bcaa.ato@mobilit.fgov.be bij iedere wijziging van het instructeursbestand. Dit zowel in geval instructeurs worden toegevoegd, of verwijderd van de lijst, maar ook indien nieuwe taken worden toegewezen aan bestaande instructeurs.  LA/L-TRA/0153D51E Link
ATO theoretical knowledge instructor list Document dient te worden aangepast en overgemaakt aan het DGLV, via bcaa.ato@mobilit.fgov.be bij iedere wijziging van het instructeursbestand. Dit zowel in geval instructeurs worden toegevoegd, of verwijderd van de lijst, maar ook indien nieuwe taken worden toegewezen aan bestaande instructeurs.  LA/L-TRA/0153D52E Link
Flight instructor standardisation certificate Voorbeeld van hoe het document er zou kunnen uitzien. Het staat de ATO vrij om een eigen certificaat van  standaardisatie te ontwikkelen. LA/L-TRA/0153D53E Link
Theoretical knowledge instructor standardisation certificate Voorbeeld van hoe het document er zou kunnen uitzien. Het staat de ATO vrij om een eigen certificaat van  standaardisatie te ontwikkelen. LA/L-TRA/0153D54E Link
FI/TKI functionnal CV Voorbeeld van hoe het document er zou kunnen uitzien. Het staat de ATO vrij om een eigen, relevante CV-template te ontwikkelen. LA/L-TRA/0153D55E Link

 

BELANGRIJK:

De wijziging van de lijst van onderwijzend personeel van een ATO, moet integraal worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van de ATO. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is evenwel dat de ATO een interne procedure uitwerkt, via de handboeken (OM/OMM), voor het inlijven van nieuwe instructeurs binnen de ATO. Dit zodat steeds wordt nagegaan bij elke nieuwe aanwerving, of bij een toewijzing van nieuwe taken aan een instructeur, de legale voorwaarden vervuld zijn. Een aanzet voor deze procedure wordt gegeven in het document in bijlage.

De bewijzen van de evaluatie en de controleren van de instructeurs moeten altijd beschikbaar zijn binnen de ATO documentbeheersysteem. Dit om de documenten door het DGLV te kunnen worden geraadpleegd.

 

 

Process LA/L-TRA/0154 – Modify ATO aircraft list – Wijzigen van de lijst met luchtvaartuigen van een ATO

 

Toelichting bij de procedure voor het wijzigen van de lijst met luchtvaarttuigen van een ATO: Link

 

Naam van het document/formulier Beschrijving/opmerking Referentie Download
ATO aircraft list Document dient te worden aangepast en overgemaakt aan het DGLV, via bcaa.ato@mobilit.fgov.be bij iedere wijziging van de lijst van luchtvaart tuigen van de ATO. LA/L-TRA/0154D51E Link
Training aircraft assessment report form Voorbeeld van hoe het document er zou kunnen uitzien. Het staat de ATO vrij om een eigen document te ontwikkelen dat de geschiktheid van een luchtvaarttuig voor opleiding binnen een ATO en voor de gewenste opleiding, onderzoekt. LA/L-TRA/0154D52E Link

 

BELANGRIJK:

De wijziging van de lijst van de luchtvaartuigen, moet integraal worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van de ATO. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is evenwel dat de ATO een interne procedure uitwerkt, via de handboeken (OM/OMM), voor het inlijven van nieuwe luchtvaartuigen binnen de ATO. Dit zodat steeds wordt nagegaan bij elke nieuw luchtvaartuig, de legale voorwaarden vervuld zijn. Een aanzet voor deze procedure wordt gegeven in het document in bijlage.

De bewijzen van de evaluatie van de luchtvaartuig moeten altijd beschikbaar zijn binnen de ATO documentbeheersysteem. Dit om de documenten door het DGLV te kunnen worden geraadpleegd.

 

 

Process LA/L-TRA/0155 – Modify ATO FSTD list – Wijzigen van de lijst met FSTD van een ATO

 

Toelichting bij de procedure voor het wijzigen van de lijst met gecertifieerde simulatoren (FSTD) van een ATO: Link

 

Naam van het document/formulier Beschrijving/opmerking Referentie Download
ATO FSTD list Document dient te worden aangepast en overgemaakt aan het DGLV, via bcaa.ato@mobilit.fgov.be bij iedere wijziging. LA/L-TRA/0155D51E Link
FSTD assessment report form Voorbeeld van hoe het document er zou kunnen uitzien. Het staat de ATO vrij om een eigen document te ontwikkelen dat de geschiktheid van een gecertifieerde simulator voor opleiding binnen een ATO en voor de gewenste opleiding onderzoekt. LA/L-TRA/0155D52E Link

 

BELANGRIJK:

De wijziging van de lijst met de gecertifieerde simulatoren, moet integraal worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van de ATO. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is evenwel dat de ATO een interne procedure uitwerkt, via de handboeken (OM/OMM), voor het inlijven van nieuwe gecertifieerde simulatoren binnen de ATO. Dit zodat steeds wordt nagegaan bij elke nieuwe gecertifieerde simulator, de legale voorwaarden vervuld zijn. Een aanzet voor deze procedure wordt gegeven in het document in bijlage.

De bewijzen van de evaluatie van de gecertifieerde simulatoren moeten altijd beschikbaar zijn binnen de ATO documentbeheersysteem. Dit om de documenten door het DGLV te kunnen worden geraadpleegd.