Overgang naar PART FCL EASA

In 2012 trad een nieuwe Europese regelgeving betreffende de vergunningen van bestuurders van vliegtuigen in werking. In België zullen de veranderingen vanaf april 2013 worden toegepast. De JAR-FCL-vergunningen voor vliegtuig en helikopter zullen in PART-FCL-vergunningen worden omgezet. De voorrechten van de JAR-FCL-vergunningen zullen worden behouden.

Algemene informatie

DownloadDe overgang naar de EASA-reglementering
DownloadBrochure over de inwerkingtreding van de EASA-reglementering
DownloadInlichtingen over de toepassing van de verorderingen nr. 1178/2011 en nr. 290/2012
DownloadOvergang naar de EASA regelgeving wijzigingen

Informatiebrochures per vergunning

DownloadHolders of a training licence or student pilots
DownloadHolders of a JAR-FCL PPL(A or H) licence
DownloadNEW: Holders of additional ratings and JAR licence
DownloadHolders of a non-valid JAR licence or rating
DownloadHolders of a sailplane licence
DownloadHolders of a national balloon licence

Folluw us on Twitter

The BCAA licensing directorate has created a Twitter account. Please subscribe to @BCAA_Trg_Lic  to receive updates of the BCAA publications (procedures, support documents, ...) for the transition to the EASA regulations: Part-FCL and Part-ORA.

The Federal Public Service Mobility and Transport also has a Twitter account which tweets general news on aviation and more. You can subscribe to @SPFMobTransport (French version) or @FODMobVerv (Dutch version) with #BCAA.ATO.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 43 70
Mail: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be