Inschrijvingsprocedure B

Voor wie?

De inschrijvingsprocedures zoals hieronder beschreven zijn voor de kandidaten:

 • zonder een Belgisch rijksregisternummer en die een opleiding in een Belgische ATO/DTO hebben gevolgd; of
 • met een Belgisch rijksregisternummer en die een opleiding in een buitenlandse ATO/DTO hebben gevolgd; of 
 • zonder een Belgisch rijksregisternummer en die een opleiding in een buitenlandse ATO/DTO hebben gevolgd.

 

Inschrijvingsprocedure voor initiële examens

 • De kandidaat vult het  inschrijvingsformulier (PDF, 163.99 KB) in. ( Deutsche Fassung (PDF, 164.68 KB))
 • Punt 5 van het inschrijvingsformulier moet door de opleidingsinstelling worden ingevuld en ondertekend.
 • De kandidaat stuurt in pdf-formaat naar info.icarus@mobilit.fgov.be:
  • het volledig ingevuld inschrijvingsformulier;
  • een recto-versokopie van zijn identiteitskaart of paspoort;
  • het attest van erkenning van de ATO/DTO indien de opleiding werd gevolgd in een buitenlandse ATO/DTO in pdf-formaat.
 • Na ontvangst, controle en goedkeuring van het aanvraagdossier stuurt het DGLV naar de kandidaat een betalingsuitnodiging per e-mail.
 • Na ontvangst van de betaling zal het DGLV de examenaanvraag behandelen en een examenuitnodiging naar de kandidaat mailen.


Inschrijvingsprocedure voor herexamens