Praktische informatie

For the English version of these practical information, click here.

 

Loket van de vergunningen

Het loket van de vergunningen is gesloten.

Ingevolge de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad en van de FOD Volksgezondheid om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, zal het vanaf 14 maart 2020 niet meer mogelijke zijn documenten aan het onthaal af te geven of af te halen.

Deze maatregel is bedoeld om contacten tot het strikte minimum te beperken en blijft geldig tot nader bericht.

 

De telefonische permanentie voor de vergunningen van piloten is elke namiddag van 13u30 tot 15u verzekerd. De telefonische permanentie voor de vergunningen van onderhoudspersoneel is elke namiddag van 13u30 tot 15u verzekerd. Gezien de huidige werklast is het voor ons onmogelijk om u een nauwkeurige status van uw dossier te geven. We kunnen niet antwoorden op vragen zoals:

 • Hoever staat het met mijn dossier?
 • Hebben jullie mijn documenten ontvangen?
 • Was mijn vergunning opgestuurd?

Voor vragen buiten de status van uw dossier gelieve te kijken onder de rubriek “Als u vragen heeft”.

 

Er is momenteel enige vertraging bij de verwerking van de aanvragen voor vergunningen. Momenteel bedraagt de verwerking van de aanvragen 50 werkdagen. Wij stellen alles in het werk om de aanvragen zo spoedig mogelijk te behandelen. Dank u voor uw begrip.

 

Uw dossier van vergunning, bevoegdverklaring of certificaat indienen

Uw volledige aanvraag moet per post ingediend worden. De datum van de poststempel wordt beschouwd als de datum van aanvraag van uw dossier.

De in te vullen formulieren bevinden zich onder de rubriek "Formulieren". Elektronisch of per fax ingediende aanvragen worden niet meer geaccepteerd.

 

Examencentrum

In het kader van de ‘social distance’ maatregelen aangekondigd door de Eerste Minister op 12 maart 2020 en met als doel om de verspreiding van de corona-epidemie tegen te gaan, zijn de theorie-examens voor het behalen van een vliegvergunning (ATPL, CPL, IR, PPL, LAPL, ULM, BALLON nationaal), de didactische examens voor het behalen van een bevoegdverklaring instructeur ULM of PARAMOTOR en de radio examens, uitgesteld tot minstens 21/04. De situatie wordt op de voet opgevolgd. Zodra de examens opnieuw kunnen opgestart worden, nemen we contact met u op voor een nieuwe datum.

 

 

 

Adres

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL

Bereikbaarheid

 • Metro: Rogier
 • Trein: Noordstation
 • Bus- en tramhalte: Noordstation
 • Fietsenstalling: Noordstation

Als u vragen heeft

Mail

Telefoon

 • Vergunningen voor beroepsbestuurder:
  • +32 (0)2 277 43 70 
 • Vergunningen voor niet-beroepsbestuurder:
  • +32 (0)2 277 43 70
 • Examinatoren en vliegboeken:
  • +32 (0)2 277 43 91
 • Secretariaat luchtvaartgeneeskunde:
  • +32 (0)2 277 43 70 
 • Opleidingscentra:
  • +32 (0)2 277 43 97
 • Simulatoren:
  • +32 (0)2 277 43 97

Betalingen

Wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de betalingsuitnodiging, spontane betalingen zorgen niet voor een versnelling van de behandeling van uw dossier, integendeel.

Betaal tijdig na het ontvangen van de betalingsuitnodiging! Dit kan enkel een positieve invloed hebben op de snelheid van behandeling van uw dossier.

Betaal uw betalingsuitnodigingen individueel:

 • met exact het gevraagde factuurbedrag;
 • met de juiste gestructureerde mededeling;
 • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de factuur.

Cheques en betaling in cash worden niet aanvaard.