Praktische informatie

For the English version of these practical information, click here.

 

Loket van de vergunningen

 

Het loket van de vergunningen is momenteel gesloten.

Ingevolge de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad en van de FOD Volksgezondheid om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, zal het vanaf 14 maart 2020 niet meer mogelijke zijn documenten aan het onthaal af te geven of op te halen. Deze maatregel is bedoeld om contacten tot het strikte minimum te beperken en blijft geldig tot nader bericht. Als u documenten wilt opsturen, gebruik dan conventionele postdiensten.

Gezien de huidige werklast is het voor ons onmogelijk om u een nauwkeurige status van de voortgang van uw dossier te geven. We kunnen niet antwoorden op vragen zoals:

 • Hoever staat het met mijn dossier?
 • Hebben jullie mijn documenten ontvangen?
 • Was mijn vergunning opgestuurd?

Voor vragen buiten de status van uw dossier gelieve te kijken onder de rubriek “Als u vragen heeft”.

 

Er is momenteel enige vertraging bij de verwerking van de aanvragen voor vergunningen. Momenteel bedraagt de verwerking van de aanvragen 50 werkdagen. Wij stellen alles in het werk om de aanvragen zo spoedig mogelijk te behandelen. Dank u voor uw begrip.

 

Uw dossier van vergunning, bevoegdverklaring of certificaat indienen

 

Praktische informatie over vergunningen voor onderhoudspersoneel kunt u terugvinden hier.

 

Voor vliegend personeel:

Uw volledige aanvraag moet per post ingediend worden. De datum van de poststempel wordt beschouwd als de datum van aanvraag van uw dossier.

De in te vullen formulieren bevinden zich onder de rubriek "Formulieren". Elektronisch of per fax ingediende aanvragen worden niet meer geaccepteerd.

 

Examencentrum

 

Het DGLv organiseert theoretische examens voor het bekomen van een pilootvergunning, examens van radiotelefoniste en de didactische examens voor ULM- en paramotor-monitor.

 

Meer informatie over de maatregelen met betrekking tot de theoretische examens vindt u hier.

 

 

Adres

 

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL

 

Bereikbaarheid

 • Metro: Rogier
 • Trein: Noordstation
 • Bus- en tramhalte: Noordstation
 • Fietsenstalling: Noordstation

 

Als u vragen heeft

 

 • Medische certificaten, bevoegde keuringsartsen (AME) en luchtvaartgeneeskundige Centra (AeMC)
 • Trainingsorganisaties piloten en onderhoudspersoneel (ATO, DTO en Part-147) en Simulatoren
 • Pilotenvergunningen
  • FAQ
  • bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be
  • De dienst van de pilotenvergunningen is tijdelijk telefonisch niet bereikbaar. Jouw vragen zijn belangrijk voor ons stuur ze daarom naar bovenstaand e-mail adres. We doen er alles aan om je binnen een aanvaardbare termijn een antwoord te bezorgen.

 

Betalingen

 

Wacht steeds met betalen tot na ontvangst van de betalingsuitnodiging, spontane betalingen zorgen niet voor een versnelling van de behandeling van uw dossier, integendeel.

Betaal tijdig na het ontvangen van de betalingsuitnodiging! Dit kan enkel een positieve invloed hebben op de snelheid van behandeling van uw dossier.

Betaal uw betalingsuitnodigingen individueel:

 • met exact het gevraagde factuurbedrag;
 • met de juiste gestructureerde mededeling;
 • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de factuur.

Cheques en betaling in cash worden niet aanvaard.