Piloten

Op 8 april 2013 treden de Europese regelgevingen EC 1178/2011 en 290/2012 (Part FCL, Part-ARA en Part-ORA) in werking.

Er is een overgangsperiode voorzien waarin de piloten zich kunnen aanpassen. In het onderdeel "Transition PART FCL EASA” is er meer informatie over dit onderwerp te vinden.

Uw dossier van vergunning, bevoegdverklaring of certificaat indienen

Uw volledige aanvraag moet per post ingediend worden. De datum van de poststempel wordt beschouwd als de datum van aanvraag van uw dossier.

De in te vullen formulieren bevinden zich onder de rubriek "Formulieren". Elektronisch of per fax ingediende aanvragen worden niet meer geaccepteerd.