Wijziging van de bevoegde autoriteit (Overdracht van een vlieglicentie)

Een houder van een EASA Part FCL Piloot licentie(s) kan ervoor kiezen om zijn/haar vlieglicenties over te dragen, inclusief de medische dossiers, naar een andere EASA-lidstaat. Om het proces in gang te zetten, vraagt de vergunninghouder een "wijziging van de bevoegde autoriteit" aan bij de bevoegde autoriteit waaraan de vergunning zal worden overgedragen. De toekomstige bevoegde autoriteit (de ontvangende autoriteit) coördineert het overdrachtsproces met de autoriteit die verantwoordelijk is voor uw huidige vergunning(en) en medische verklaring (overdragende autoriteit).

 

Aanvragen tot wijziging van de bevoegde autoriteit kunnen niet worden ingediend wanneer de vergunning of het medisch certificaat geschorst is, ingetrokken is of wanneer er een lopend onderzoek loopt.

 

Houd er rekening mee dat bij de overgang van de ene bevoegde autoriteit naar de andere zowel de vlieglicentie als het medisch certificaat wordt overgedragen. Het overdragen van alleen het medisch attest of alleen de vlieglicentie is dus niet mogelijk. Als u in het bezit bent van licenties voor meer dan één categorie vliegtuigen (bijv. helikopter en zweefvliegtuig), worden al uw licenties overgedragen.

 

De overdracht van vergunningen inclusief medische certificaten is alleen mogelijk tussen de volgende staten:

 

Oostenrijk Finland Letland Portugal
België Frankrijk Liechtenstein Roemenië
Bulgarije Duitsland Litouwen Slowakije
Kroatië Griekenland Luxemburg Slovenië
Cyprus Hongarije Malta Spanje
Tsjechië IJsland Nederland Zweden
Denemarken Ierland Noorwegen Zwitserland
Estland Italië Polen

 

Tijdens een overdracht zijn er twee mogelijke scenario's (zie bovenstaande links).