Overdracht van België naar een andere EASA-lidstaat

Je bent in het bezit van één of meerdere door België afgegeven vlieglicentie(s) en een medisch certificaat en u wilt dit overdragen aan een andere EASA-lidstaat.

 

Als eerste stap moet u een "wijziging van bevoegde autoriteit" aanvragen bij de bevoegde autoriteit waaraan u uw vergunning wilt overdragen (toekomstige of ontvangende bevoegde autoriteit). De ontvangende bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor de initiatie en coördinatie van de overdracht.

 

Verder moet u voor de overdracht van uw medisch dossier het toestemmingsformulier invullen en het via e-mail indienen bij info.ams@mobilit.fgov.be. Voor de overdracht van uw medisch dossier wordt een vergoeding in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een e-mail met een link om de overdrachtskosten te betalen (controleer uw spam).

 

De ontvangende autoriteit zal u informeren wanneer uw vergunning beschikbaar is en welke procedure u moet volgen.

 

De lijst van EASA-lidstaten en de bijhorende websites vindt u hier