Vergunningen voor algemene luchtvaart

De regelgeving van de pilotenvergunningen wordt gestandaardiseerd in alle lidstaten van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), waaronder België. De regelgeving van de Europese Unie heeft een aantal nieuwe pilotenvergunningen ingevoerd, die de door de nationale autoriteiten afgegeven vergunningen in heel Europa vervangen.

 

Deze vergunningen worden Part-FCL-vergunningen genoemd. Het deel-FCL is het belangrijkste onderdeel van de Europese wetgeving dat de wijzigingen invoert.

 

In vele gevallen is een Part-FCL-vergunning reeds vereist voor de besturing van types luchtvaartuigen die onder de EASA-regelgeving vallen.

 

Bepaalde toelatingen of vergunningen, die hoofdzakelijk voor ultralichte motorluchtvaartuigen zijn bestemd, worden nog steeds afgegeven door de nationale luchtvaartautoriteiten zoals het DGLV, die naargelang van de desbetreffende Staat verschillende voorschriften toepassen. Deze vergunningen/toelatingen worden nationale vergunningen genoemd.

 

Het type vergunning dat u nodig heeft, is afhankelijk van het luchtvaartuig dat u wenst te besturen.