Een bijkomende bevoegdverklaring voor vliegtuigen of helikopters aanvragen

U moet ons per post een volledig ingevuld aanvraagformulier alsook de bijkomende documenten voor de aanvraag van een bijkomende bevoegdverklaring opsturen:

  • Stuntvliegen
  • Slepen van een zweefvliegtuig
  • Slepen van banners
  • Nachtvliegen
  • Vliegen in bergachtige gebieden

Zorg ervoor dat uw aanvraagformulier duidelijk en correct is ingevuld. Dit maakt een efficiënte afgifte van vergunningen en certificaten mogelijk en vermindert het risico op vergissingen of weigeringen die uw aanvraag vertragen.

 

Aanvraagformulier

Gebruik voor de aanvraag van een bijkomende bevoegdverklaring het formulier LA/L-PEL/0105D51E

 

Wat moet u bij uw aanvraagformulier voegen?

Naast het ingevulde aanvraagformulier moet u ons de onderstaande documenten opsturen:

  • Kopie van uw nationale identiteitskaart (afgegeven door een van de lidstaten van de EU/EER) met foto of paspoort
  • Kopie van uw medisch attest conform Part-MED
  • Kopie van het certificaat van de ATO of van de DTO met erkenning van de opleiding (indien deze nog niet werd goedgekeurd door of aangegeven bij het DGLV)
  • Kopie van het praktijk examen afgegeven door uw examinator in het geval van een aanvraag voor vliegen in bergachtige gebieden

 

Bijkomende documenten

Indien u zich kandidaat stelt op basis van:

zult u ons samen met uw aanvraag enkele bijkomende documenten moeten opsturen.

 

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?

U kunt uw aanvraag elektronisch indienen door het aanvraagformulier en de aanvullende documenten in pdf-formaat te sturen naar  bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be (Enkele beperkingen voor uw inzending: alleen PDF-documenten, niet meer dan 9 bijlagen bij uw aanvraag). De onlineaanvraag biedt veel voordelen, waaronder een snellere en meest ecologische procedure en ook een veiligere uitwisseling van documenten.

 

Uw volledige aanvraag kan ook per post worden toegezonden. De datum van indiening van het dossier is de datum van het poststempel. U ontvangt een e-mail waarin staat dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Stuur uw behoorlijk ingevuld aanvraagformulier samen met de stavingsdocumenten op naar het onderstaande adres:

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

 

U kunt de documenten ook afgeven aan de receptie van de FOD Mobiliteit en Vervoer op hetzelfde adres. De receptie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur. U zult ook een e-mail ontvangen om u te informeren dat wij uw dossier hebben ontvangen.

 

Vergoedingen en kosten

Gelieve onze rubriek Prijzen te raadplegen.