Wat moet u doen als uw bevoegdverklaring is vervallen?

U moet zich bij een erkende opleidingsinstelling (ATO) aanbieden waar de opleidingsverantwoordelijke de vereiste opleidingstijd zal bepalen alvorens u de bekwaamheidsproef kan afleggen.

De te volgen opleiding hangt van vele aspecten af, zoals:

  • de laatste keer dat u een vliegtuig heeft bestuurd
  • uw ervaring
  • de complexiteit van het vliegtuig

U kunt zich echter bij een DTO of een ATO aanbieden als de bevoegdverklaring die komt te vervallen een klassebevoegdverklaring voor eenmotorige vleugelvliegtuigen met zuigermotor (SEP) zonder groot prestatievermogen, een klassebevoegdverklaring voor TMG of een typebevoegdverklaring voor eenmotorige helikopters bedoeld in punt DTO.GEN.110 a) 2) c) van bijlage VIII (deel DTO) betrof.

Of bij een DTO, bij een ATO of met een instructeur, als de bevoegdverklaring sedert minder dan drie jaar is komen te vervallen en een klassebevoegdverklaring voor eenmotorige vleugelvliegtuigen met zuigermotor zonder groot prestatievermogen, of een klassebevoegdverklaring voor TMG betrof.

 

Wanneer u de opleiding heeft afgerond, moet de opleidingsinstelling of de instructeur een certificaat van voltooiing afgeven dat u aan de examinator kunt voorleggen alvorens uw bekwaamheidsproef af te leggen.

De examinatoren mogen de vergunning UITSLUITEND endosseren wanneer het om een hernieuwde afgifte (zonder enige tijdsbeperking) gaat en voor zover de bevoegdverklaring op de vergunning is ingeschreven. De examinatoren mogen de bevoegdverklaringen als instructeur en de toelatingen als examinator NOCH verlengen NOCH hernieuwd afgeven. Als de examinator uw vergunning niet endosseert, moet u een aanvraagformulier invullen.