Uw bevoegdverklaringen geldig houden

Uw bevoegdverklaringen geldig houden

Als een typebevoegdverklaring of klassebevoegdverklaring vermeld op uw vergunning vervallen is, bent u niet langer gemachtigd om de bevoegdheden van deze bevoegdverklaring uit te oefenen. De bevoegdverklaringen kunnen hernieuwd worden afgegeven na het verval ervan of worden verlengd tot drie maanden vóór het verval ervan.

 

Uw bevoegdverklaring hernieuwen 

Herhalingstraining in een opleidingsinstelling

Om uw bevoegdverklaring te hernieuwen, moet u zich tot een opleidingsinstelling wenden om te bepalen of u zich kan onderwerpen aan een bekwaamheidsproef om uw bevoegdverklaring onmiddellijk te hernieuwen dan wel of u eerst een herhalingstraining zal moeten volgen.