Naar België overdragen vanuit een EASA-lidstaat

Om de Staat van afgifte van een door een andere lidstaat uitgegeven Part-FCL-vergunning in België te veranderen, moeten alle medische dossiers van uw huidige autoriteit naar België worden overgedragen alvorens we een Belgische Part-FCL-vergunning kunnen afgeven.

 

Raadpleeg onze adviezen over de medische vereisten voor een aanvraag van verandering van Staat.

Zodra aan de medische vereisten is voldaan, moeten de volgende documenten aan de dienst Vergunningen worden voorgelegd:

 

  • Kopie van uw bestaande Part-FCL-vergunning (recto verso)
  • Kopie van uw bestaand medisch attest
  • Kopie van uw nationale identiteitskaart (afgegeven door een van de lidstaten van de EU/EER) met foto of paspoort
  • Kopie van de laatste drie pagina’s van uw vliegboek
  • Kopie van uw laatste bekwaamheidsproef met een examinator die houder is van een Part-FCL-vergunning.

 

Hoe voert u de overdracht uit?

Stap 1

U kunt uw aanvraag per e-mail op het volgende adres indienen: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be

of per post: 

 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 56

1210 Brussel

België

 

Stap 2

Uw aanvraag wordt binnen onze gewoonlijke uitvoeringstermijn beoordeeld. Zodra we uw documenten hebben onderzocht, vragen we uw huidige autoriteit de bevestiging van uw vergunningen en bevoegdheden.

Hiervoor vragen we een Doc 155 (een standaardmodel dat wordt gebruikt in alle EASA-lidstaten).

 

Stap 3

Zodra we het Doc 155 hebben ontvangen, wordt uw aanvraag opnieuw binnen de gestelde termijn beoordeeld.

In geval van verschil tussen uw aanvraag en het Doc 155, is het mogelijk dat we uw autoriteit om verduidelijkingen vragen, wat de procedure kan vertragen.

Wanneer we tevreden zijn, versturen we een e-mail met het verzoek om de betaling van uw Belgische Part-FCL-vergunning uit te voeren.

 

Stap 4

Zodra we uw betaling hebben ontvangen, versturen we u een e-mail om uw huidige vergunning op te zeggen. Een piloot mag namelijk maar over één Part-FCL-vergunning tegelijk beschikken en u dient uw huidige vergunning op te zeggen alvorens wij uw nieuwe Belgische Part FCL-vergunning kunnen afgeven.

 

Stap 5

Zodra we uw opgezegde vergunning hebben ontvangen, kunnen we uw nieuwe Belgische Part-FCL-vergunning afgeven. Hiervoor blijft de normale uitvoeringstermijn echter gelden.

 

Behandelingstijd

Aangezien dit soort aanvraag uit meerdere stappen bestaat en wij afhankelijk zijn van de samenwerking met en de uitvoeringstermijnen van andere autoriteiten, kunnen de aanvragen voor de verandering van Staat meerdere maanden duren.

Gelieve hier bij de indiening van uw aanvraag rekening mee te houden, want we kunnen de procedure niet versnellen.