Types vergunningen

Al naargelang u er uw beroep of uw hobby van wil maken, zal u niet dezelfde vergunning kiezen. Zo ook verschilt de vergunning naargelang van het type luchtvaartuig. U vindt de link naar de nodige formulieren onderaan deze pagina.

De vliegvergunning PART-FCL

Een vliegtuig besturen

 • LAPL(A): u wilt privé-vluchten uitvoeren, met andere woorden een vliegtuig, waarvan de startmassa niet meer dan 2000 kg bedraagt,  privé en onbezoldigd gebruiken.
 • PPL(A): u wilt privé-vluchten uitvoeren, met andere woorden een vliegtuig privé en onbezoldigd gebruiken.
 • CPL(A): u wilt professionele vluchten uitvoeren en er uw beroep van maken.
 • ATPL(A): u wilt boordcommandant worden van een lijnvliegtuig.

Een helikopter besturen

 • LAPL(H): u wilt privé-vluchten uitvoeren, met andere woorden een helikopter, waarvan de startmassa niet meer dan 2000 kg bedraagt, privé en onbezoldigd gebruiken.
 • PPL(H): u wilt privé-vluchten uitvoeren, met andere woorden een helikopter privé en onbezoldigd gebruiken.
 • CPL(H): u wilt professionele vluchten uitvoeren en er uw beroep van maken.
 • ATPL(H): u wilt boordcommandant van een helikopter in de commerciële luchtvaart worden.

Een zweefvliegtuig besturen

 • LAPL(S): u wilt privé-vluchten uitvoeren, met andere woorden een zweefvliegtuig privé en onbezoldigd gebruiken.
 • SPL: u wilt privé-vluchten uitvoeren, met andere woorden een vliegtuig privé en onbezoldigd gebruiken. Een bezoldiging is mogelijk nadat u aan bijkomende voorwaarden heeft voldaan.

Uw PART-FCL vliegvergunning blijft “levenslang” geldig. Uw bevoegdverklaringen worden op die vergunning ingeschreven. Zij zijn naargelang hun aard 1 of 2 jaar geldig. Bevoegdverklaringen kunnen door een examinator zelf op de vergunning worden verlengd of hernieuwd. U moet zich enkel nog tot de dienst Vliegvergunningen wenden:

 • wanneer u een bijkomende klasse- of typebevoegdverklaring op de vergunning wenst te laten inschrijven; 
 • wanneer de door de examinator te hernieuwen bevoegdverklaring niet op de “voorzijde” van de vergunning staat vermeld;
 • wanneer u een klassebevoegdverklaring SEP of TMG wenst te verlengen zonder tussenkomst van een examinator (EC 1178/2011 : FCL.740.A b) 1) ii)); 
 • wanneer de vergunning moet worden vervangen wegens verlies of beschadiging; 
 • wanneer in de rubriek XII/XIII van de vergunning geen ruimte meer overblijft. 

De nationale vergunning

Deze vergunningen zijn enkel geldig boven het Belgisch grondgebied, op een OO-geïmmatriculeerd toestel.

Een ballon besturen

U kunt kiezen tussen een heteluchtballon en een gasballon.

Een ULM besturen

U moet een vergunning behalen. U kunt kiezen tussen een ULM of een DPM.

 

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Luchtvaart 
Dienst Vergunningen 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 43 70
Mail: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be