Omzetting van een BE-vergunning in een Part-FCL-vergunning

Na de inwerkingtreding van de Europese regelgeving inzake zweefvliegtuigen en luchtballonnen zijn de enige nationale vergunningen die nog van toepassing zijn, de oefenvergunningen, de toelating voor het besturen van een ultralicht motorluchtvaartuig en de toelating voor het besturen van een paramotor.

De omzetting van de nationale vergunningen als ballonvaarder gebeurt op verzoek van de houders, op basis van een omzettingsverslag, vóór 8 april 2021. Nuttige informatie hierover is te vinden in de information notice INFO/L-LIC/2020-006.

De formulieren voor deze omzetting zijn bereikbaar via deze link: aanvraagformulier voor de omzetting van een nationale vergunning voor het besturen van een vrije ballon.