Omzetting van een BE-vergunning in een Part-FCL-vergunning

In 2012 trad een nieuwe Europese regelgeving betreffende de vergunningen van bestuurders van vliegtuigen in werking. In België zullen de veranderingen vanaf april 2013 worden toegepast. De JAR-FCL-vergunningen voor vliegtuig en helikopter zullen in PART-FCL-vergunningen worden omgezet. De voorrechten van de JAR-FCL-vergunningen zullen worden behouden.

Algemene informatie

 Download (PDF, 42.72 KB) De overgang naar de EASA-reglementering
 Download (PDF, 307.78 KB) Brochure over de inwerkingtreding van de EASA-reglementering
 Download (PDF, 451.38 KB) Inlichtingen over de toepassing van de verorderingen nr. 1178/2011 en nr. 290/2012
 Download (PDF, 502.77 KB) Overgang naar de EASA regelgeving wijzigingen

Informatiebrochures per vergunning

 Download (PDF, 170.45 KB) Holders of a training licence or student pilots
 Download (PDF, 178.29 KB) Holders of a JAR-FCL PPL(A or H) licence
 Download (PDF, 352.86 KB) NEW: Holders of additional ratings and JAR licence
 Download (PDF, 157.67 KB) Holders of a non-valid JAR licence or rating
 Download (PDF, 377.27 KB) Holders of a sailplane licence
 Download (PDF, 166.87 KB) Holders of a national balloon licence

Folluw us on Twitter

The BCAA licensing directorate has created a Twitter account. Please subscribe to @BCAA_Trg_Lic  to receive updates of the BCAA publications (procedures, support documents, ...) for the transition to the EASA regulations: Part-FCL and Part-ORA.

The Federal Public Service Mobility and Transport also has a Twitter account which tweets general news on aviation and more. You can subscribe to @SPFMobTransport (French version) or @FODMobVerv (Dutch version) with #BCAA.ATO.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 43 70
Mail: bcaa.lic.dir@mobilit.fgov.be