Met welk luchtvaartuig mag ik met mijn vergunning vliegen?

Met de vergunning conform Part-FCL mag u vliegen op luchtvaartuigen waarvoor het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) de verantwoordelijkheid heeft genomen. Dit omvat een grote verscheidenheid aan vliegtuigen: van de B787 tot de Cessna 172N, van de Super Puma AS332 tot de Robinson R22, Grob zweefvliegtuigen, Cameron ballonnen, enz. We kunnen spreken van EASA vliegtuigen. Deze vliegtuigen zijn verzameld in lijsten die "EASA-productlijsten" worden genoemd en die te vinden zijn op de website van het Agentschap.

Zodra deze luchtvaartuigen zijn geregistreerd bij een lidstaat van de Unie, mag u op dit luchtvaartuig vliegen zolang u houder bent van de overeenkomstige bevoegdverklaring op uw Part-FCL. Er kunnen nog andere operationele vereisten van toepassing zijn, dus gelieve die na te kijken.

 

Anderzijds zijn er oude, militaire, experimentele vliegtuigen... waarvoor het EASA geen verantwoordelijkheid neemt. Deze vliegtuigen worden vervolgens door de Lidstaten beheerd volgens de nationale regelgeving. Deze voorschriften verschillen van staat tot staat. Deze luchtvaartuigen worden niet-EASA-luchtvaartuigen of ANNEX I-luchtvaartuigen genoemd.

In België hebt u, om met een Belgisch ANNEX I-luchtvaartuig te vliegen, een nationale bijlage bij uw Part-FCL-vergunning nodig. In deze bijlage zullen de nationale voorrechten worden vastgesteld, d.w.z. de voorrechten die u kunt uitoefenen met OO-vliegtuigen (met Belgische registratie) en boven Belgisch grondgebied. Let wel, in tegenstelling tot de voorrechten van het Part-FCL-vergunning, blijven deze nationale voorrechten nationaal. U hebt de toestemming van de andere lidstaat nodig als u met een in die andere lidstaat geregistreerd ANNEX I-luchtvaartuig wilt vliegen of over het grondgebied van een andere lidstaat wilt vliegen.

 

Ballonnen

 

Voor ballonnen zal een generieke klasse worden vermeld:

  • Annex I Hot-air balloon
  • Annex I Hot-air airship
  • Annex I Gas balloon
  • Annex I Mixed balloon

U moet ook de overeenkomstige groep (A, B, C of D) op uw Part-FCL hebben.

De geldigheid van de nationale klasse is gelijk aan de geldigheid van de overeenkomstige Europese klasse op uw Europese vergunning.

 

Helikopters

 

Voor ANNEX I-helikopters zal het specifieke type worden vermeld.

De geldigheidsduur van het type bedraagt één jaar, gerekend vanaf de datum van het praktijkexamen (verlengd tot het einde van de maand)..

Opgelet, u moet minstens houder zijn van een PPL(H) Part-FCL-vergunning, de LAPL(H) vergunningen laten u niet toe te vliegen op Belgische ANNEX I helikopters.

 

Vliegtuig

 

Voor ANNEX I-vliegtuigen zijn twee vermeldingen mogelijk:

  • Het specifieke type luchtvaartuig (b.v. Yak-52, P-51 Mustang) voor luchtvaartuigen die als technisch complex worden beschouwd. De lijst van deze vliegtuigen is opgenomen in het document: klik hier.

De geldigheidsduur van het type bedraagt één jaar, gerekend vanaf de datum van het praktijkexamen (verlengd tot het einde van de maand).

  • Annex I SEP class rating: deze vermelding heeft betrekking op alle ANNEX I-vliegtuigen waarvan het type technisch niet-complex wordt geacht. De lijst van deze vliegtuigen staat in het document: klik hier (bijvoorbeeld: PA18, SV4). Deze vermelding volstaat om alle in de lijst vermelde technisch niet-complexe types te vliegen (deze lijst kan worden gewijzigd indien nieuwe luchtvaartuigen worden toegevoegd), op voorwaarde dat u een cursus volgt bij een naar behoren gekwalificeerde instructeur.

De geldigheid van de ANNEX I SEP class rating zal identiek zijn aan die van de SEP(land) van uw Europese vergunning.

Opgelet, u moet ten minste houder zijn van een PPL(A) Part-FCL-vergunning, de LAPL(A) vergunningen staan u niet toe op Belgische ANNEX I te vliegen.