Hoe worden de vergunningen ingedeeld?

 

Europese-vergunningen en nationale vergunningen

De regelgeving van de pilotenvergunningen wordt gestandaardiseerd in alle lidstaten van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), waaronder België. De regelgeving van de Europese Unie heeft een aantal nieuwe pilotenvergunningen ingevoerd, die de door de nationale autoriteiten afgegeven vergunningen in heel Europa vervangen.

Deze Europese of EASA-vergunningen worden Part-FCL-vergunningen genoemd voor vliegtuigen en helikopters, Part-BFCL-vergunningen voor luchtballonnen en Part-SFCL-vergunningen voor zweefvliegtuigen.

In vele gevallen is een Part-FCL-vergunning reeds vereist voor de besturing van de types luchtvaartuigen die onder de EASA-regelgeving vallen.

Bepaalde toelatingen of vergunningen, die hoofdzakelijk voor ultralichte motorluchtvaartuigen zijn bestemd, worden steeds afgegeven door de nationale luchtvaartautoriteiten zoals het DGLV, die naargelang van de desbetreffende Staat verschillende voorschriften toepassen. Deze vergunningen/toelatingen worden nationale vergunningen genoemd.

Het type vergunning dat u nodig heeft, is afhankelijk van het luchtvaartuig dat u wenst te besturen.

 

Professionele vergunningen en vergunningen voor algemene luchtvaart

De vergunningen kunnen voor professionele vluchten of voor algemene luchtvaart zijn bestemd. Indien u een professionele vergunning bezit, kunt u worden vergoed voor uw vluchten en uw commerciële luchtvaartactiviteiten. De vergunningen voor algemene luchtvaart zijn voorbehouden voor pleziervluchten en u heeft geen recht op vergoeding voor een vlucht, met uitzondering van die als vlieginstructeur.

In het Europese systeem zijn de vergunningen voor algemene luchtvaart de vergunning als recreatief piloot (LAPL), de vergunning als privépiloot (PPL), de vergunning als zweefpiloot (SPL) en de vergunning als ballonvaarder (BPL). De professionele vergunningen zijn de vergunning als beroepspiloot (CPL) en de vergunning als lijnpiloot (ATPL).

 

Categorieën luchtvaartuigen

Elk type vergunning is beschikbaar in verschillende categorieën luchtvaartuigen. De categorieën luchtvaartuigen zijn:

  • Vliegtuigen
  • Helikopters
  • Luchtschepen
  • Zweefvliegtuigen
  • Luchtballonnen

Bijvoorbeeld: de LAPL(A) is beschikbaar voor vliegtuigen en de LAPL(H) is beschikbaar voor helikopters; de LAPL(As) is bestemd voor luchtschepen, de LAPL(S) voor zweefvliegtuigen en de LAPL(B) voor luchtballonnen.

 

Wat is een bevoegdverklaring?

Een bevoegdverklaring is een officiële toelating die u aan uw vergunning kunt toevoegen. Een bevoegdverklaring kan u bijkomende bevoegdheden verlenen of u toestemming geven om iets te doen waar u niet buiten kan, zoals ‘s nachts vliegen of een andere klasse of type luchtvaartuig besturen.

 

ICAO- en niet-ICAO-vergunningen

De vergunningen kunnen worden ingedeeld volgens het al dan niet in overeenstemming zijn met de internationale voorschriften van de ICAO, de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. De vergunningen die ermee in overeenstemming zijn, worden ICAO-vergunningen genoemd en zij die er niet mee in overeenstemming zijn, worden niet-ICAO-vergunningen genoemd. De niet-ICAO-vergunningen worden op internationaal niveau niet volledig erkend en kunnen dus alleen in bepaalde Staten worden gebruikt. Bijvoorbeeld: de LAPL is alleen geldig binnen de EASA-lidstaten.

 

Bron van vereisten voor EASA-vergunningen

De basisverordening (Verordening (EU) 2018/1139) omschrijft de luchtvaartactiviteiten die onder de EASA-wetgeving vallen. Verordening (EU) 1178/2011, alsook haar amendementen, bepalen de technische vereisten en de administratieve procedures die op het vliegend personeel van de burgerluchtvaart van toepassing zijn.