Hoe werken wij?

Wat doen wij?

 

Wanneer uw aanvraag het DGLV bereikt, wordt deze op basis van het dossier onderworpen aan een beoordeling door een vergunningsbeambte. Zodra uw dossier wordt behandeld, ontvangt u per e-mail een betalingsuitnodiging. Na een positieve beoordeling van uw aanvraag en na ontvangst van de betaling, wordt uw vergunning behandeld, ondertekend en verstuurd.

We nemen per telefoon of per e-mail contact met u op indien we vragen hebben in verband met uw aanvraag. We kunnen uw kandidatuur opschorten in afwachting dat de bijkomende voorwaarden worden vervuld.

 

Om uw aanvraag makkelijker te behandelen (lees: sneller te behandelen) vragen wij u om zorgvuldig te controleren:

  • Dat uw identiteitsgegevens actueel zijn in het nationaal register.
  • Dat uw contactadres (indien verschillend van uw domicilie) duidelijk op het formulier staat vermeld.
  • Zorg ervoor dat uw e-mailadres up-to-date is. Dit is vooral belangrijk voor de uitnodiging tot betaling die u per e-mail ontvangt. Zonder dat wordt uw dossier vertraagd.
  • Dat uw aanvraag volledig is en alle benodigde documenten bevat.

 

Behandelingstijd

 

Onze verwerkingstermijnen zijn momenteel 95 dagen. Binnen de DGTA zijn maatregelen genomen om onze teams te versterken. We hopen op middellange termijn kortere deadlines te vinden.