Door derde landen afgegeven ICAO-vergunningen

From January 1, 2020 the Licensing directorate of the Belgian Civil Aviation Authority will no longer convert an ICAO license to a Part-FCL license and will no longer accept a valid class or type rating issued by a third country for inserting it into a Part-FCL license. If you wish to convert a license or rating issued by a third country, we invite you to transfer your license to another competent authority.

 

Exemption:

Conversie van een FAA-vergunning naar een EASA FCL-vergunning

 

Het aanvraagdossier voor een conversie van een FAA-vergunning naar een FCL-vergunning moet de volgende documenten bevatten:

  • het  aanvraagformulier (PDF, 122.25 KB)
  • kopie van de identiteitskaart of paspoort van de aanvrager
  • kopieën van de FAA en EASA medisch certificaten van de aanvrager
  • bewijs van de geldigheidsdatum van het FAA medisch attest
  • het “skill test report” met details
  • het originele vliegboek
  • het bewijs van theoretische kennis van de vakken “Air Law” en “Communication”
  • indien de examinator geen Belgische vergunning heeft, een kopie van zijn vergunning en zijn medisch certificaat.