Inwerkingtreding van Part-DTO

De verordening (EU) 2018/1119 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 betreffende gedeclareerde opleidingsorganisaties (deel DTO) is aangenomen op 31 juli 2018.

Deze verordening is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 13 augustus 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1119) en treedt inwerking op 2 september 2018.

Het bijhorende AMC/GM materiaal is gepubliceerd op de website van het EASA (https://www.easa.europa.eu/regulations#regulations-aircrew).

 

JAR-conforme opleidingsorganisaties (Registered Facilities, RF) mogen opleidingen verstrekken voor het verkrijgen van een bewijs van bevoegdheid als privépiloot (PPL) overeenkomstig deel-FCL, voor de bijbehorende bevoegdverklaringen die zijn opgenomen in de registratie, en voor een bewijs van bevoegdheid als recreatief vlieger (LAPL) tot 8 april 2019, zonder dat zij hoeven te voldoen aan de bepalingen van de bijlagen VII en VIII, voor zover ze vóór 8 april 2015 zijn geregistreerd!

 

De procedures en formulieren voor het verklaren van een DTO in België vindt men terug op de website van het DGLV

(https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/vergunningen/opleidingscentra/dto_declared_training_organisation/dto_procedures).