Vrijstelling van RF totdat Part-DTO inwerking treedt

Informatie voor piloot opleidingsorganisaties die in overeenkomst met de “Joint Aviation Requirements” (JAR) bij het Directoraat generaal Luchtvaart (DGLV) zijn geregistreerd als ‘Registered Facility’ (RF) en die een toelating hebben om pilotenopleiding te geven voor een Part-FCL vergunning (PPL) en de bijbehorende bevoegdverklaringen (zoals vermeld op het registratiecertificaat) en voor een Light Aircraft Pilot License (LAPL) vanaf 8 april 2018.

 

 1.  Het DGLV verleent, op grond van artikel 14, lid 4, van Verordening (EG) nr. 216/2008, vrijstelling van de in JAR-piloot opleidingsorganisaties zoals gespecificeerd in paragraaf 2 van de eisen van de Europese Commissie Verordening (EU) nr. 1178/2011 (de “Aircrew” verordening), zoals gewijzigd, artikel 10 bis zoals gespecificeerd in lid 3 en onder de in lid 4 vermelde voorwaarde.
   
 2. Deze vrijstelling is van toepassing op JAR-conforme piloot opleidingsorganisaties (Registered Facilities (RF's)) die zijn geregistreerd onder de bepalingen van:
  1.  Artikel 19 van het koninklijke besluit van 4 maart 2008 (JAR-FCL1.125; Vliegtuig), en;
  2.  Artikel 19 van het koninklijke besluit van 21 juni 2004 (JAR-FCL 2.125; Helikopter);
   en het verzorgen van een opleiding van piloten voor de volgende vergunningen die zijn afgegeven krachtens de verordening “Aircrew” in bijlage 1, deel-FCL, subdelen B en C voor;
  3.  Part-FCL Private Pilot's License (PPL) bijbehorende bevoegdverklaringen zoals vermeld op het registratiecertificaat en;
  4.  Light Aircraft Pilot's License (LAPL).

 

 1. JAR-conforme piloot opleidingsorganisaties vermeld in lid 2 zijn vrijgesteld van de vereisten van artikel 10 bis "piloot opleidingsorganisaties" om een pilootopleiding te organiseren tot 8 april 2018 zonder te voldoen aan de bepalingen van de “Aircrew” verordening in bijlage VI en bijlage VII.
   
 2. De JAR-conforme  piloot opleidingsorganisatie moet vóór 8 april 2015 geregistreerd zijn.

  Zie de lijst met RFs via: https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/registered_facilities.pdf
   
 3. Deze vrijstelling is van kracht vanaf 8 april 2018 totdat;
  1.  De wijziging van de “Aircrew” verordening die de “Declared Training Organisations” (DTOs) in werking doet treden, of;
  2.  tenzij gewijzigd, geschorst of ingetrokken.