ATO – Erkende vliegopleidingsorganisaties – Approved Training Organisations

De opleiding van piloten dient te gebeuren in opleidingsinstituten die zijn goedgekeurd door het DGLV. Het doel van deze goedkeuring behelst enerzijds het nagaan of de faciliteiten en uitrusting van deze organisaties toereikend zijn voor een pilootopleiding en anderzijds of de voorgestelde opleidingsprogramma’s in overeenstemming zijn met de geldende Europese wetgeving.  

Op heden bestaan er 2 vormen van opleidingsinstituten voor piloten waarvan de kenmerken beschreven zijn in elke sectie :

  • Registered Facilities (RF);
  • Approved Training organisation (ATO).