Praktische informatie

Nieuwe aanvragen

Om alle problemen en discussies over al dan niet opgestuurde vergunningen zoveel mogelijk te vermijden, vragen wij u om uw vergunning aangetekend op te sturen en bij uw aanvraag het bewijs daarvan te leveren. Zorg steeds dat u een volledige kopij van uw vergunning neemt, alvorens deze op te sturen naar aanleiding van een aanvraag voor wijziging van uw vergunning.

Nieuwe aanvragen dienen digitaal verstuurd te worden op de volgende manier:

 

  • volgende documenten moeten worden bezorgd, in afzonderlijke pdf-bestanden, en als volgt getiteld:

Formulier

Wanneer?

aaa_Form 19

altijd

aaa_Identiteitsbewijs

altijd

aaa_Basiskennis

voor elke categorie

aaa_Basiservaring(*)

voor elke categorie

aaa_Opleiding AR

voor elke aircraft rating

aaa_OJT (verplicht voor ‘Group 1 aircraft) (**)

voor de eerste aircraft rating in categorie
(afhankelijk van vliegtuiggroep)

aaa_Bewijs aangetekende zending

bij voorkeur altijd

 

 

‘aaa’ wordt

  • het bestaande licentienummer, of
  • het woord ‘new’ + geboortedatum ‘ddmmyyyy’

 

Voorbeelden:

  • BE000111_Form 19.pdf
  • new_25011985_Form 19.pdf

 

(*) Wij verwachten dat u de basiservaring aantoont door middel van een logbook zoals in ons voorbeeld. Andere logbooks mogen worden gebruikt, indien deze minimum dezelfde informatie bevatten als in ons voorbeeld.

(**) Voor de aircraft ratings van ‘Group 1 aircraft’ is OJT verplicht. Deze OJT moet door ons goedgekeurd worden.

 

Versturen van licenties

Licenties binnen Europa zullen met de gewone post verstuurd worden. Voor zendingen buiten Europa zal u gevraagd worden een Airwaybill aan te leveren van zodra de licentie klaar is voor verzending.

 

Als u vragen heeft