Vergunning voor vliegtuigonderhoud (DEEL-66)

Hoe een Part 66 bewijs aanvragen?

Een initiële aanvraag, een aanpassing of hernieuwing van een Part 66 bewijs begint bij het invullen van EASA fomulier 19. Dit formulier bestaat uit 5 pagina’s en moet steeds volledig worden opgestuurd. Op het EASA formulier 19 kan u aanduiden wat u wenst. Onderaan deze pagina vindt u de link naar de formulieren.

De huidige termijn voor het behandelen van dossiers is 60 werkdagen. Er wordt alles in het werk gesteld om deze in de loop van de volgende maanden in te korten.

In overeenstemming met de EU-regelgeving kan het DGLV enkel voldoen aan de verplichtingen verbonden aan de functie van bevoegde autoriteit voor de afgifte van EASA Part-66 vergunningen aan personen die houder zijn van een identiteitsbewijs van een EU-lidstaat, of personen gevestigd op het EU/EASA -grondgebied. Aanvragen van andere personen kunnen niet worden behandeld.

Alle personen die een initiële EASA Part-66-licentie aanvragen in België en niet in het bezit zijn van een Belgisch identiteitsbewijs, moeten de licentie ophalen in onze kantoren op het volgende adres: Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel, België.

U ontvangt een bericht van zodra uw licentie klaar is, waarna een afspraak kan worden gemaakt om het document op te halen.

 

Een eerste aflevering van een Part 66 bewijs

Een aanvraag van een eerste aflevering van een Part 66 bewijs zal steeds beginnen met het aanvragen van een bevoegdverklaring van een Categorie of toepassingsgebied. Bevoegdverklaringen worden onderverdeeld in volgende categorieën:

 • Categorie A
 • Categorie B1
 • Categorie B2
 • Categorie B3
 • Categorie C

De categorieën A en B1 zijn onderverdeeld volgens:

 • Vliegtuigen met turbinemotor: A1 en B1.1
 • Vliegtuigen met zuigermotor: A2 en B1.2
 • Helikopters met turbinemotor: A3 en B1.3
 • Helikopters met zuigermotor: A4 en B1.4

De categorie C wordt onderverdeeld in:

 • Categorie C voor Grote vliegtuigen
 • Categorie C voor anders dan grote vliegtuigen

De categorieën B2 (avionica) en B3 (vliegtuig met zuigermotor zonder drukkajuit met een maximale startmassa van hoogstens 2000 Kg) worden niet verder onderverdeeld.

Om een categorie te kunnen toevoegen aan een Part 66 bewijs moet er voldaan worden aan een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte.

Het theoretisch gedeelte bestaat uit het slagen in examens van de verschillende modules van basiskennis (Appendix I van Annex III (PART -66) van EU No 1321/2014) in een Part 147 organisatie. Voor welke modules u examen dient af te leggen hangt af van de categorie die u wenst. Wanneer u een opleiding heeft afgerond in België waarvoor een rapport van examenvrijstelling bestaat dat goedgekeurd is door het DGLV kan u vrijstellingen aanvragen voor bepaalde modules of submodules. De aanvraag van de vrijstelling doet u best zo snel mogelijk na het slagen van uw opleiding omdat deze vrijstellingen slecht 10 jaar geldig blijven na het goedkeuren van het rapport van examenvrijstelling.

Het praktische gedeelte bestaat uit het aantonen van ervaring. De benodigde inhoud en duurtijd van uw praktische ervaring hangt af van de gevraagde categorie en van uw vooropleiding. Deze ervaring moet ook representatief en recent zijn. Als logboek om deze ervaring aan te tonen kan u het voorbeeld “Aircraft Maintenance Engineer’s Logbook" (via onderstaande link) gebruiken of een ander document waarin zich dezelfde informatie bevindt.

Wanneer beide gedeeltes positief geëvalueerd worden kan u een Part 66 bewijs verkrijgen met de gevraagde categorie erop vermeld.

Hoe u een type kan toevoegen aan uw Part 66 bewijs staat vermeld bij een wijziging van uw Part 66 bewijs.

 

Een wijziging van uw Part 66 bewijs

 

Toevoeging van een bevoegdverklaring of categorie

Om een categorie te kunnen toevoegen aan een Part 66 bewijs moet er voldaan worden aan een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte.

Het theoretisch gedeelte bestaat uit het slagen voor examens van de verschillende modules van basiskennis in een Part 147 organisatie. In welke modules u moet slagen hangt af van de categorie die u wenst. Wanneer u een opleiding heeft afgerond in België waarvoor een rapport van examenvrijstelling bestaat dat goedgekeurd is door het DGLV kan u vrijstellingen aanvragen voor bepaalde modules of submodules. Het is ook mogelijk als u reeds over een categorie op uw part 66 bewijs beschikt dat u niet moet slagen voor alle examens van de modules van basiskennis omdat u deze reeds gedaan heeft voor een andere categorie. Informeer u hierover bij het DGLV.

Het praktische gedeelte bestaat uit het aantonen van ervaring. De benodigde inhoud en duurtijd van uw praktische ervaring hangt af van de gevraagde categorie en van uw vooropleiding. Deze ervaring moet ook representatief en recent zijn. Als logboek om deze ervaring aan te tonen kan u het voorbeeld “Aircraft Maintenance Engineer’s Logbook’ (via onderstaande link) gebruiken of een ander document waarin zich dezelfde informatie bevindt.

Wanneer beide gedeeltes positief geëvalueerd worden kan u een Part 66 bewijs verkrijgen met de gevraagde categorie erop toegevoegd.

 

Toevoeging van een luchtvaartuigtype of luchtvaartuiggroep

Dit hangt af van tot welke groep het type behoort dat u wenst toe te voegen. Tot welke groep het type luchtvaartuig behoort vindt u in de Appendices to AMC to Part – 66 Appendix I.

Groep 1

Voor het eerste type in categorie (3 vereisten):

 • Theoretische opleiding in een Part 147 organisatie
 • Praktische opleiding in een Part 147 organisatie
 • On the Job Training in een Part 145 organisatie of Pat M subpart F (On Job Training programma moet goedgekeurd zijn door het DG Luchtvaart)

Wanneer zich reeds een Type in deze categorie bevindt (2 vereisten):

 • Theoretische opleiding in een Part 147 organisatie
 • Praktische opleiding in een Part 147 organisatie

Groep 2

Voor het eerste type in een categorie: Type examen (in een Part 147 organisatie of bij een type examinator) + praktische ervaring + On Job Training in een Part 145 organisatie of Pat M subpart F (On Job Training programma moet goedgekeurd zijn door het DG Luchtvaart).

Wanneer er zich reeds een type in deze categorie bevindt op het Part 66 bewijs: Type examen (in een Part 147 organisatie of bij een type examinator) + praktische ervaring.

Voor Cat B2 kan door aantonen van voldoende relevante praktische ervaring een subgroep van groep 2. Voldoende praktische ervaring wil zeggen minstens 50 % van de taken van Appendices to AMC to Part – 66 Appendix II die relevant zijn voor de toe te voegen subgroep.

Groep 3

Aantonen van voldoende relevante praktische ervaring. Voldoende praktische ervaring is minstens 50 % van de taken van Appendices to AMC to Part – 66 Appendix II die relevant zijn voor de toe te voegen groep “Group 3” met volgende beperkingen:

 • Metal aeroplanes
 • Composite aeroplanes
 • Wooden aeroplanes
 • Metal tubing & fabric aeroplanes
 • Pressurised airplaines

Door het aantonen van voldoende ervaring kunnen bovenstaande beperkingen verbonden met groep 3 verwijderd worden.

Wanneer er niet voldoende ervaring kan worden aangetoond voor de volledige groep te bekomen en u enkel één type wenst toe te voegen moet u slagen voor een type examen in een Part 147 organisatie en moet u ervaring aantonen. Deze ervaring bestaat uit 50% van de taken die in de Appendices to AMC to Part – 66 Appendix II te vinden zijn en die van toepassing zijn op het type.

 

Schrappen van één of meerdere beperkingen

Er kunnen zich 2 soorten beperkingen bevinden op een part 66 bewijs. Er zijn beperkingen die verkregen zijn door de omzetting van een kwalificatie van certificeringspersoneel verkregen voor het in werking treden van de Part 66 reglementering. Deze beperkingen kunnen enkel geschrapt worden wanneer men slaagt voor de examens van basiskennis van de vereiste submodules. De examens moeten worden afgelegd per beperking of per module.

De beperkingen bij groep 3 kunnen verwijderd worden door het aantonen van voldoende ervaring.

 

Bijvoegen van nationale bevoegdheden buiten het toepassingsgebied van Part 66

Uw aanvraag om een type aan uw nationale bevoegdheden toe te voegen, dient u te doen via een formulier 19. Dit kan enkel voor toestellen die zich niet op de Annex I lijst van EASA bevinden. Na uw aanvraag zal de vervolgprocedure worden toegelicht omdat deze niet voor alle toestellen dezelfde is.

 

Type- examen

Een luchtvaarttuig van de groep 2 of de groep 3 kan toegevoegd worden aan uw deel 66 bewijs door het slagen in een Type examen en het aantonen van representatieve praktijkervaring.
Het type examen wordt afgenomen door een type examinator die goedgekeurd is door het Directoraat-Generaal Luchtvaart. Een aanvraag voor een type-examen doet u door middel van een aanvraagformulier Type examination in te vullen en door te sturen naar part66@mobilit.fgov.be of Fod Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-Generaal Luchtvaart – Directie vergunningen – Vooruitgangstraat 56 – 1210 Brussel. Er kunnen slechts type – examens afgenomen worden voor luchtvaarttypes waarvoor een type – examinator beschikbaar is.

 

Type – examinator

Een aanvraag om de goedkeuring als type-examinator te krijgen doet u door een aanvraagformulier type – examiner application in te vullen en door te sturen naar part66@mobilit.fgov.be of Fod Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-Generaal Luchtvaart – Directie vergunningen – Vooruitgangstraat 56 – 1210 Brussel. Enkel personen die aan onderstaande voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een goedkeuring als type – examinator.

Voorwaarden om een type examinator te worden, goedgekeurd door het DGLV:

 • Over een Deel 66 bewijs beschikken met het betreffende luchtvaarttuigtype en de categorie. Op het deel 66 bewijs mogen zich geen relevante technische limitaties bevinden.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in onderhoud in luchtvaartuigen.
 • Certificeringspersoneel zijn binnen een goedgekeurde onderhoudsorganisatie voor het betreffende luchtvaartuigtype en de categorie.
 • Het afleveren van een geschreven voorbeeld van open vragen en antwoorden (‘keypoints’) per luchtvaarttype en categorie (5 vragen voor één vliegtuigtype, 10 vragen wanneer het om een fabrikantengroep gaat of 15 vragen wanneer het over een volledige (sub)groep). Deze vragen moeten aanvaardbaar zijn voor het DGLV.
 • Een opleiding volgen die georganiseerd wordt door het DGLV. Deze zal onder andere de procedures bespreken voor het voorbereiden, het uitvoeren en de rapportering van het examen.

 

Contact

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Technische Directie  
City Atrium 
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Tel: +32 (0)2 277 43 71
Mail: Part66@mobilit.fgov.be