Language proficiency

 

For English: see italic text

 

Algemeen (General)

Als een piloot gebruik maakt van de officiële radio-telefonie frequenties (ATC/Flight Information), dient deze taalvaardigheid te bewijzen in de taal die door deze dienst gehanteerd wordt. Dit in overeenstemming met EASA Air Crew Regulations PART-FCL.055, inzake “Language Proficiency”. De taal voor officiële radio-communicatie in het Belgisch luchtruim is Engels.

 

If a pilot uses official radio-telephony frequencies (ATC/FIS), he/she must demonstrate language proficiency on the pilot license, in the appropriate language used by the corresponding air traffic service. This in accordance with EASA PART-FCL.055. The language used for official radio communication in Belgian air space is English.

 

De regels die gelden in het Belgische luchtruim, alsook de voorwaarden voor de vergunningen, uitgereikt door het DGLV en de voorwaarden voor het aanvaarden van buitenlandse taalvaardigheidscertificaten en taalvaardigheidstesten afgenomen door Belgische taalcentra (LAB, of Language Assessment Body), zijn beschreven in het  procedure handboek Language Proficiency (PDF, 4.82 MB).

 

The rules applicable in the Belgian Airspace, as well as the licensing conditions of BCAA with regards to language proficiency, the conditions for acceptance of foreign language proficiency certificates, as well as the requirements for language proficiency assessment of the BCAA are described in the  Procedure Manual Language Proficiency (PDF, 4.82 MB).

 

Het bovenstaande document voorziet toelichting bij de geldende Internationale wetgeving (ICAO), alsook de Europese (EASA) en Belgische nationale wetgeving inzake taalvaardigheid voor zowel piloten, als luchtverkeersleiders (ATCO).

 

This document contains guidelines and interpretations of the actual international (ICAO), European (EASA) and Belgian national language proficiency legislation and answers to many common questions regarding this topic.

 

BELANGRIJK: Vanaf 1 januari 2016 worden de volgende voornaamste wijzigingen doorgevoerd, inzake het behalen van een taalcertificaat voor een vliegvergunning, dat door het DGLV aanvaard wordt voor Belgische vergunninghouders: Radiofraseologie dient actief getest te worden en testen afgenomen bij in het buitenland erkende taalexaminatoren, dienen vooraf te worden aangevraagd en goedgekeurd door het DGLV, de aanvraag dient te gebeuren via BCAA.lic.dir@mobilit.fgov.be.

 

IMPORTANT: Starting the first of January 2016, the main modification that will be applicable with regards to language assessment, acceptable for Belgian license holders are: Active assessment of R/T (radiophraseology) becomes mandatory and assessments with foreign recognized LAB (Language Assessment Bodies) and assessors, must be requested and approved, prior to the assessment, at BCAA, via BCAA.lic.dir@mobilit.fgov.be.