Geneeskundig attest PART-FCL piloten

Geneeskundig attest

Elke vliegtuigbestuurder moet samen met zijn vliegvergunning met geldige bevoegdverklaring(en), steeds een afzonderlijk geldig attest van geneeskundige geschiktheid hebben en bij zich hebben.

Het is uw verantwoordelijkheid als piloot om ervoor te zorgen dat u voor iedere vlucht een geldig geneeskundig attest hebt en dat u dit attest op tijd laat hernieuwen. U moet uw geldig geneeskundig attest aan de dienst Vergunningen voorleggen bij iedere aanvraag bij deze dienst.

Welk medisch attest kan u als piloot aanvragen?

  • De kandidaten die een stage zweefvliegen willen volgen mogen een klasse 2 attest aanvragen.
  • De houders van een ICAO vergunningvoor zweefvliegen mogen een klasse 2 aanvragen. U mag een LAPL attest aanvragen indien u meteen na uw medisch examen bij de dienst vergunningen uw PART-FCL LAPL(S) aanvraagt. U mag niet vliegen zolang u uw PART-FCL LAPL(S) niet heeft gekregen. 
  • Het is momenteel nog niet mogelijk om een initieel LAPL attest aan te vragen. Er zijn momenteel nog geen opleidingsscholen (ATO) onder het nieuw reglement (EC 290/2012). De kandidaat zal dan ook niets kunnen doen met een LAPL medisch attest aangezien de initiële LAPL(S, A, H) vergunningen enkel kunnen bekomen worden via een ATO. 
  • De houders van een PPL vergunning(A of H) mogen een klasse 2 aanvragen. U mag een LAPL attest aanvragen indien u meteen na uw medisch examen bij de dienst vergunningen uw PART-FCL LAPL(A of H) aanvraagt. U mag niet vliegen zolang u uw PART-FCL LAPL(A of H) niet heeft gekregen. 
  • De houders van een ballon vergunning mogen een klasse 2 aanvragen. U mag een LAPL attest aanvragen indien u meteen na uw medisch examen bij de dienst vergunningen uw PART-FCL LAPL(B) aanvraagt. U mag niet vliegen zolang u uw PART-FCL LAPL(B) niet heeft gekregen. 
  • De houders van een ballon vergunning met commerciële bevoegdheden mogen een klasse 2 aanvragen. U mag geen LAPL attest aanvragen tenzij u uw vergunning omwisselt voor een PART-FCL LAPL(B) vergunning en uw commerciële bevoegdheden laat vallen. Opmerking: commerciële bevoegdheden mogen enkel op een BPL vergunning geschreven worden et nooit op een LAPL(B) vergunning.

Waar kunt u een geneeskundig onderzoek ondergaan?

Klasse 1 – CPL / ATPL / IR (initieel en hernieuwing)

Voor alle geneeskundige onderzoeken, dus zowel voor verkrijging als voor hernieuwing van een CPL-ATPL-IR-vergunning, moet u naar één van de volgende centra (de lijst van de aeromedische centra is te vinden in de tabblad publicaties)

Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde (ECLG-CEMA)
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 524 97 97
Fax: +32 (0)2 524 76 00
Mail: eclg-cema@health.fgov.be

Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde
CMA (FOD Defensie)
Kwartier Koningin Astrid - Blok B, niveau –1
Bruynstraat
1120 Brussel
Tel.: +32 (0)2 264 52 55
Fax: +32 (0)2 264 52 23
Mail: cma@mil.be

Brussels Aviation Medical
Brussels Airport - Building 26
1930 Zaventem
Tel.: +32 (0)2 416 22 70
Fax: +32 (0)2 416 22 71
Mail: info@brusselsaviationmedical.be

Klasse 1 (alleen revalidatie) Klasse 2 – LAPL – Cabin Crew – Klasse 4

Voor het eerste geneeskundige onderzoek voor het verkrijgen van een PPL, LAPL, Cabin Crew en klasse 4 vergunning of voor een later onderzoek voor de periodieke hernieuwing van uw  vergunningen (klasse 1 inbegrepen)  kunt u terecht bij bij een erkende geneesheer  (AME: Authorised Medical Examiner) opgenomen in de bijgevoegede lijst in de tabblad publicatie  of bij één van de aeromedische centra.