Verandering van Staat van afgifte van uw medisch

Naar België overdragen vanuit een EASA-lidstaat

 

U bent houder van een vergunning die door een andere lidstaat van de EASA werd afgegeven en u wilt een aanvraag voor een Belgische Part-FCL-vergunning indienen.

Wat met uw medisch dossier? Uw medisch dossier volgt uw vergunning. U moet bij uw huidige autoriteit een aanvraag indienen voor de overdracht van uw medisch dossier naar België.

 

Gelieve hiervoor het formulier  SOLI Form (PDF, 159.1 KB) te downloaden of gebruik het SOLI Form dat door uw huidige autoriteit werd afgegeven en vul het volledig in.

 

U moet het SOLI Form naar uw huidige autoriteit verzenden. Uw huidige autoriteit zal het ons ondertekend door de Medical Assessor van hun afdeling luchtvaartgeneeskunde verzenden, samen met de vereiste documenten.

Zolang het DGLV niet in het bezit is van het SOLI Form en van de vereiste documenten, wordt er geen Part-FCL-vergunning afgegeven.

 

Vanuit België overdragen naar een andere EASA-lidstaat

U bent momenteel houder van een Part-FCL-vergunning die door België werd afgegeven en u wenst deze naar een andere EASA-lidstaat over te dragen.

Uw medisch dossier moet worden overgedragen. Gelieve het formulier  SOLI Form (PDF, 160.75 KB) te downloaden en het ons naar behoren ingevuld en ondertekend per e-mail te bezorgen op het volgende adres: info.ams@mobilit.fgov.be

De overdracht van uw medisch dossier naar een andere EASA-lidstaat is onderworpen aan het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen.

Na ontvangst van het SOLI Form en van de betaling, zal uw medisch dossier naar uw nieuwe bevoegde autoriteit worden verzonden.

 

Behandelingstijd

Aangezien dit soort aanvraag uit meerdere stappen bestaat en wij afhankelijk zijn van de samenwerking met en de uitvoeringstermijnen van andere diensten (en/of autoriteiten), kunnen de aanvragen voor de verandering van Staat meerdere maanden duren.

Gelieve hier bij het indienen van uw aanvraag rekening mee te houden, want we kunnen het proces niet versnellen.