Cabin Crew (CC)

 

Om een initieel Attest van Cabinebemanning te bekomen, dient u met succes een opleiding te volgen bij een goedgekeurde CCITP (cabin crew initial training provider). U vindt de lijst van goedgekeurde CCITP's onderaan bij Publikaties.

In uitzonderlijke gevallen kan BCAA zelf een attest aan de aanvrager op basis van een dossier afleveren.

 

Medisch certificaat voor Cabin crew (MED)

Met de invoering van de Verordening EC 1178/11 is er de verplichting dat de houder van een attest voor cabine bemanning ook over een geldig medisch certificaat dient te beschikken.  Dit certificaat kan enkel afgeleverd worden door een gecertificeerd luchtvaart- geneeskundig centrum of een gecertificeerde bevoegde keuringsarts. 

De lijst van de gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centra of gecertificeerde bevoegde keuringsartsen is onderaan te vinden in de rubriek "Publicaties".

 

Organisatie van initiële opleiding

De organisaties die een initiële opleiding voor cabinepersoneel willen aanbieden, dienen een CCITP (cabin crew initial training provider) certificaat te behalen. De door de organisaties te vervullen vereisten zijn gespecifieerd in nota NTO 17-01 CCITP die beschikbaar is in de rubriek Publicaties. Deze vereisten zijn zowel aan de bestaande organisaties als aan de aanvragers van een dergelijk certificaat gericht. De in deze nota vermelde formulieren zijn terug te vinden onder de rubriek Formulieren.