Cabin Crew (CC)

De van kracht zijnde regelgeving van het basis Reglement(Verordening (EC)No 216/2008 van Europese Parlement en de Raad) voor cabine bemanning werd als bijlage V(part CC) aan de Verordening (EU)No 290/2012 van de Commissie op 30 maart 2012 gepubliceerd.

Deze laatste Verordening is een wijziging van Verordening  (EU)No1178/11 van de Commissie van 3 november 2011 die de technische eisen en de van toepassing zijnde, administratieve procedures voor het vliegend personeel van de burger luchtvaart, beschrijft.

 

Medisch certificaat voor Cabin crew (MED)

Met de invoering van de nieuwe Verordening EC 1178/11 is er de verplichting dat de houder van een attest voor cabine bemanning ook over een geldig medisch certificaat dient te beschikken.  Dit certificaat kan enkel afgeleverd worden door een gecertificeerd luchtvaart- geneeskundig centrum of een gecertificeerde bevoegde keuringsarts. 

De lijst van de gecertificeerd luchtvaartgeneeskundig centra of gecertificeerde bevoegde keuringsartsen is onderaan te vinden in de rubriek "Publicaties".

 

Organisatie van initiële opleiding

De organisaties die een initiële opleiding voor cabinepersoneel willen aanbieden, dienen een CCITP (cabin crew initial training provider) certificaat te behalen. De door de organisaties te vervullen vereisten zijn gespecifieerd in nota NTO 17-01 CCITP dewelke beschikbaar is in de rubriek Publicaties. Deze vereisten zijn zowel aan de bestaande organisaties als aan de aanvragers van een dergelijk certificaat gericht. De in deze nota vermelde formulieren zijn terug te vinden onder de rubriek Formulieren.

De lijst gecertificeerd CCITPs door BCAA  is onderaan te vinden in de rubriek “Publicaties”

De CCITPs vermeld op de lijst worden door het DGLV (BCAA) gemachtigd om een attest (Form EASA) af te leveren aan degenen die de initiële opleiding gevolgd hebben en geslaagd zijn voor de test.

In uitzonderlijke gevallen kan BCAA zelf een attest aan de aanvrager op basis van een dossier afleveren.