Attest van afstandspiloot

Wat is het?

Het attest van afstandspiloot laat u toe een drone te besturen tijdens vluchten van klasse 2.

 

Hoe kan u het attest verkrijgen?

 

Om een attest te bekomen, moet u:

  • ten minste 16 jaar zijn;
  • een theorie-opleiding volgen en
  • slagen in een praktische vaardigheidstest.

 

Theorie-opleiding

U dient kennis te hebben  over de volgende materies:

  • luchtvaartregelgeving;
  • meteorologie;
  • algemene kennis van de technologie van het luchtvaartuig;
  • navigatie;
  • regelgevend kader betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

 

Praktische vaardigheidstest

U moet een praktische vaardigheidstest (praktisch examen) afleggen bij een examinator RPAS.

 

Het attest van afstandspiloot

Als u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet zal de examinator RPAS u een attest van bestuurder van RPA (of drone) afleveren. Dit document zal enerzijds ingevuld worden door de examinator en anderzijds door uzelf: de examinator verklaart dat uw praktijkkennis voldoende is en zal nagaan of aan alle voorwaarden voor de aflevering van het attest voldaan is.

 

Om uw attest geldig te maken, dient de examinator RPAS u het nummer van dit attest mee te delen. Dit nummer wordt overgemaakt aan de examinator zodra hij uw attest laat registreren bij het DGLV.

 

U dient de examinator RPAS eraan te herinneren indien hij u dit nummer niet geeft. Het DGLV kan u dit niet geven.

 

En daarna?

 

Let goed op de naleving van de beperkingen die voorzien zijn door de verschillende koninklijke besluiten en reglementeringen bij het gebruik van uw attest voor drone-bestuurder. Indien u toch twijfels hebt over de geldigheid van een vlucht of bij het uitoefenen van uw functie als bestuurder van een drone, neem dan contact op met het DGLV via rpas.lic@mobilit.fgov.be.

 

Hou een gedetailleerd overzicht bij van alle vluchten in een logboek dat voldoet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van drones.

 

Contact

Alle vragen in verband met het bewijs van bevoegdheid RPAS kan u versturen naar rpas.lic@mobilit.fgov.be.