Organisaties voor de opleiding van luchtverkeersleiders (ATCO TO)

Changed
25/11/2022

Regelgeving

Opleidingsorganisaties voor luchtverkeersleiders zijn onderworpen aan certificering en toezicht door de bevoegde autoriteit, in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) nr. 2015/340 van de Commissie. De BSA-ANS (Belgian Supervisory Authority for Air Navigation Services) is bevoegd voor organisaties die hun hoofdvestiging in België hebben. In de praktijk is de BSA-ANS - door overeenkomsten met andere betrokken staten - de bevoegde instantie voor de volgende opleidingsorganisaties voor luchtverkeersleiders: 

  • skeyes  
  • Entry Point North Belgium 
  • Maastricht UAC Eurocontrol 
  • Eurocontrol Aviation Learning Centre (ALC) in Luxemburg 

Certificering en toezicht

Opleidingsorganisaties voor luchtverkeersleiders kunnen een certificeringsverzoek per e-mail indienen bij de BSA-ANS, die de bijbehorende formulieren zal verstrekken. De opleidingsorganisatie moet aan de BSA-ANS bewijzen dat ze voldoet aan de eisen van Verordening (EU) nr. 2015/340.  
 
De BSA-ANS controleert ook de naleving van de eisen van bijlage III, met betrekking tot het managementsysteem van de organisatie en de geplande start van opleidingsactiviteiten. 
 
Eenmaal gecertificeerd, moet een opleidingsorganisatie aan de BSA-ANS goedkeuring vragen voor de volgende documenten: 

  • Unit Competence Scheme (UCS); 
  • Unit Training Plan (UTP); 
  • Overige Training Plannen