Ballonvaart

Changed
14/10/2022
 • Hier vindt u meer informatie over het opstijgen van vrije bemande ballons, kabelballons en het organiseren van ballonmeetings. Raadpleeg ook de webpagina’s over de vergunning voor ballonvaarders en over de technische keuring van ballons.

  Hoe vraag ik een vlucht met een gasballon aan?

  Om in steden, de bebouwde kom van gemeenten en in woonzones op te stijgen met een vrije bemande ballon hebt u geen toelating nodig van het Directoraat-generaal Luchtvaart. Enkel voor de gasballons is er wel een toelating nodig.

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

  Als u van de uitbater gebruik mag maken van een erkend areaal voor ballonvaart, is geen bijkomende toelating per vlucht nodig.

  1. Vul het aanvraagformulier in

  2. Stuur de aanvraag tijdig op

   Stuur de aanvraag ten minste tien werkdagen vόόr de datum van de activiteit naar BCAA.Airports@mobilit.fgov.be.

  3. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Hoe vraag ik een vlucht met een kabelballon aan?

  Voor het laten opstijgen van een kabelballon hebt u een toelating nodig van het Directoraat-generaal Luchtvaart.

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

 • Hoe vraag ik een ballonmeeting aan?

  Een ballonmeeting, ook ‘luchtvaartmeeting met vrije bemande ballons’ genoemd, is een activiteit uitgevoerd met een of meer vrije bemande ballons met als doel een demonstratie- of ontspanningsprogramma te brengen. Dit programma is op voorhand gepland en aan het publiek bekend gemaakt.

  Voor het organiseren van een ballonmeeting hebt u de toelating nodig van het Directoraat-generaal Luchtvaart. Meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het organiseren van een ballonmeeting vindt u in de omzendbrief GDF-07

  1. Vul het formulier in samen met de nodige documenten.

   Vul het formulier Aanvraag organisatie ballonmeeting in samen met de nodige documenten:

   • inlichtingenblad ballonmeeting
   • voorlopige Deelnemerslijst ballonmeeting
    De definitieve deelnemerslijst moet ten laatste vijf dagen voor de ballonmeeting worden bezorgd aan het DGLV.
   • een kaart op schaal 1/10000 met aanduiding van het opstijgterrein
   • een plan van het opstijgterrein en zijn omgeving (zie omzendbrief GDF-07 voor meer info)
   • de informatiebundel voor de ballonvaarder
   • toestemming plaatselijke burgemeester
   • de toestemming van de eigenaar of huurder van de locatie
   • het advies van de plaatselijke brandweer als er brandstofbevoorrading is voorzien
   • een kopie van het verzekeringscontract ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’
  2. Stuur de aanvraag tijdig op.

   Stuur de aanvraag ten minste twee maanden vόόr de datum van de activiteit naar BCAA.Airports@mobilit.fgov.be

  3. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

  Meer informatie over de aanvraagprocedure voor het organiseren van een ballonmeeting vindt u in omzendbrief GDF-07. Deze omzendbrief bepaalt bovendien de voorwaarden waaraan luchtvaartmeetings moeten voldoen om de veiligheid te verzekeren van zowel de toeschouwers, de deelnemers als personen en zaken op de grond.

  Elke ballonmeeting staat steeds onder de leiding van een vluchtdirecteur en een veiligheidswaarnemer, die beiden door het Directoraat-generaal Luchtvaart erkend moeten zijn. Zie de lijst met de erkende vluchtdirecteurs en veiligheidswaarnemers voor meer informatie:

  1. Vul het aanvraagformulier in

   Vul het formulier Toelating oplaten kabelballon in.

  2. Stuur de aanvraag tijdig op

   Stuur de aanvraag ten minste tien werkdagen vόόr de datum van de activiteit naar BCAA.Airports@mobilit.fgov.be

  3. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Hoeveel kost de toelating voor een vlucht met gas- of kabelballon of een ballonmeeting? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2022.

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2022
  (in euro)

  Vlucht met gasballon

  108

  Vlucht met kabelballon

  108

  Ballonmeeting met 6 tot 10 vrije bemande ballonnen 289
  Ballonmeeting met meer dan 10 vrije bemande ballonnen 506

   De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart

Dienst Luchthavens 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 

E-mail : BCAA.Airports@mobilit.fgov.be