Cabinebemanningsleden (Cabin Crew member)

Changed
01/07/2024

Cabinebemanningsleden (cabinepersoneel), ook wel stewards of stewardessen genoemd, zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van passagiers tijdens de vlucht.

Om dit beroep uit te oefenen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. In het bezit zijn van een cabinebemanningsattest;
 2. Het volgen van een luchtvaartuigspecifieke opleiding en conversieopleiding van de exploitant; En
 3. Fysiek en mentaal fit bevonden worden (medische verklaring).

In het bezit zijn van een cabinebemanningsattest

Om een ​​ cabinebemanningsattest te verkrijgen, ook wel “Cabin Crew Attestation” (CCA) genoemd, moet u de initiële training met succes afronden bij een goedgekeurde “Cabin Crew Initial Training Organization” (CCITO). Het cabinebemanningsattest wordt uitgegeven door de CCITO.

Het volgen van een luchtvaartuigspecifieke opleiding en conversieopleiding van de exploitant

Vóór een eerste opdracht voltooid elk lid van het cabinepersoneel een luchtvaartuigspecifieke opleiding en conversieopleiding van de exploitant; en ondergaat hij de bijbehorende controles.

Fysiek en mentaal fit bevonden worden (medische verklaring)

Vóór het toewijzen van taken aan cabinebemanningsleden, zal de exploitant (luchtvaartmaatschappij) u aan een medisch onderzoek onderwerpen om na te gaan of u over de medische vaardigheden beschikt die nodig zijn om deze functie uit te voeren. Deze eisen zijn opgenomen in Annex IV (MED deel) van de Europese Verordening 1178/2011.

Een medische verklaring wordt afgegeven door een gecertificeerd luchtvaartmedisch centrum of door een erkende arts. De volledige lijst met centra en artsen is op verzoek verkrijgbaar bij het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV).

Uw medische geschiktheid wordt dan regelmatig gecontroleerd om er zeker van te zijn dat u de u opgedragen taken veilig kunt uitvoeren.

Organisaties voor initiële opleiding

Cabin Crew Initial Training Organisations” zijn organisaties die door het DGLV zijn goedgekeurd om initiële training voor cabinepersoneel te verzorgen. Elke organisatie die CCITO-goedkeuring aanvraagt, moet vooraf contact opnemen met de DGLV.

In België zijn vier CCITO’s goedgekeurd door de DGLV :

Brussels Airlines

Brussels Airport BUILDING 26 box 7

B-1831 DIEGEM

Tel : +32 475 40 48 51

E-mail :

steven.perna@brusselsairlines.com

Training Manager: Steven Perna

certificate number: BBE-CCITP-004

TUI Airlines Belgium

Luchthaven - Brussel Nationaal 40P. Box 1

B-1930 ZAVENTEM

Tel : +32 271 78 500

E-mail : 

kurt_decuyper@tuifly.be

Training Manager: Kurt DE CUYPER

certificate number: BBE-CCITP-003

WAN Aero

Chaussée de Fleurus 179

B-6041 Gosselies

Tel : +32 71 34 81 82

E-mail : 

dominique.duhait@wan.be

Training Manager: Dominique DUHAIT

certificate number: BBE-CCITP-001

Air Belgium

Rue Emile Francqui, 2

B-1435 Mont-Saint-Guibert

Tel : +32 10 23 45 31

E-mail : robert.denis@airbelgium.com

Training Manager: Robert DENIS

certificate number: BBE-CCITP-006

 

Voor vragen over initiële opleidingscentra en het cabinebemanningsattest kunt u contact opnemen met de DGLV.

Faqs

 • Bent u uw CCA kwijt of is deze gestolen?

  In het geval dat het initiële opleidingscentrum (CCITO) dat u het cabinebemanningsattest heeft afgegeven nog steeds in bedrijf is en is goedgekeurd door de DGLV, zal de aanvrager contact opnemen met de CCITO om een ​​duplicaat te verkrijgen.

 • De organisatie waar ik mijn opleiding voor het behalen van het cabinepersoneelsattest heb gevolgd, heeft haar activiteiten gestaakt of is niet langer erkend door de DGTA. Hoe kan ik mijn certificaat verkrijgen?

  U moet een verzoek om een ​​duplicaat indienen bij de DGLV met behulp van het formulier FORM 1204 dat beschikbaar is op deze site. Uw verzoek moet vergezeld gaan van:

  1. een kopie van de identiteitskaart
  2. een kopie van de CCA (indien mogelijk)
  3. het origineel van de aangifte van verlies of diefstal bij de politie; En
  4. bewijs(en) van activiteiten als cabinepersoneelslid voor een EU-exploitant in de afgelopen 60 maanden.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Transport
Directoraat-Generaal Luchtvaart
Richting Flight Standards
CCITO

Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail: Partcc.BCAA@mobilit.fgov.be
Telefoon: +32 2 277 43 63