Afschieten van vuurwerk

Changed
30/08/2023

Vuurwerk afschieten kan, afhankelijk van de situatie, hinderlijk of gevaarlijk zijn voor de luchtvaart. 

Op basis van de vliegverkeersregels kan het Directoraat-generaal Luchtvaart deze activiteit onder bepaalde voorwaarden toelaten of weigeren voor de luchtvaartveiligheid. Voor andere aspecten, zoals veiligheid op de grond, openbare orde en milieu, neemt u het best contact op met uw gemeentebestuur. 

In de volgende gevallen hebt u om vuurwerk af te schieten de toestemming van het Directoraat-generaal Luchtvaart nodig: 

  • als de vuurwerkplaats in de ‘Zone 2’ ligt (zie kaart), ongeacht de hoogte van het vuurwerk of 
  • als het vuurwerk een hoogte van 200 meter overschrijdt 

Hoe vraag ik de toestemming aan voor het afschieten van vuurwerk? 

  1. Als u een toestemming nodig hebt, vul het formulier ‘Afschieten van vuurwerk’ in.
  2. Stuur het formulier minstens twintig werkdagen vóór het vuurwerk naar bcaa.aerialactivities@mobilit.fgov.be.

Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering. 

De circulaire GDF-12 licht verder toe in welke gevallen voor deze activiteit een toestemming van het Directoraat-generaal Luchtvaart vereist is en hoe ze georganiseerd kan worden. 

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airspace 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 
E-mail : BCAA.aerialactivities@mobilit.fgov.be