Skytracers en lasers

Changed
30/08/2023
 • Het projecteren van laserstralen en zoeklichten (zogenaamde skytracers) in het luchtruim kan, afhankelijk van de situatie, hinderlijk of gevaarlijk zijn voor de luchtvaart. 

  Op basis van de vliegverkeersregels kan het Directoraat-generaal Luchtvaart deze activiteiten onder bepaalde voorwaarden toelaten of weigeren omwille van de luchtvaartveiligheid. Voor andere aspecten, zoals veiligheid op de grond, openbare orde en milieu, neemt u het best contact op met uw gemeentebestuur. 

  De circulaire GDF-12 licht verder toe in welke gevallen u voor deze activiteiten een toestemming van het Directoraat-generaal Luchtvaart nodig hebt en hoe u ze kunt organiseren. 

  Hoe vraag ik toelating voor een laserstraal? 

  Het projecteren van een laserstraal in het luchtruim kan risico’s inhouden voor het luchtverkeer en vereist daarom altijd een toestemming van het Directoraat-generaal Luchtvaart. 

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering. 

  1. Vul het aanvraagformulier in.

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   Zie de toelatingsaanvraag, rubriek 5 « Bij de toelatingsaanvraag te voegen verplichten documenten.

  3. Dien uw aanvraag in

   Stuur het formulier minstens twintig werkdagen vóór de activiteit naar BCAA.aerialactivities@mobilit.fgov.be

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een factuur om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de factuur heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke factuur afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de factuur.
 • Hoe vraag ik toelating voor een zoeklicht? 

  Voor het projecteren van een zoeklicht in het luchtruim hebt u enkel een toestemming van het Directoraat-generaal Luchtvaart nodig in de volgende gevallen: 

  • het zoeklicht bevindt zich in ‘Zone 2’ (zie kaart), ongeacht het vermogen van het zoeklicht;
  • het zoeklicht bevindt zich buiten ‘Zone 2’ en het vermogen bedraagt meer dan 3000 W.

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering. 

  1. Vul het aanvraagformulier in.

   Als u een toestemming nodig hebt, moet u het formulier ‘Aanvraag voor het plaatsen van een laser of zoeklicht’ invullen. 

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   Zie de toelatingsaanvraag, rubriek 5 « Bij de toelatingsaanvraag te voegen verplichten documenten.

  3. Dien uw aanvraag in

   Stuur het formulier minstens twintig werkdagen vóór de activiteit naar BCAA.aerialactivities@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een factuur om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de factuur heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke factuur afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de factuur.
 • Hoeveel kost het om een toelating voor een laser of zoeklicht aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2022 (in euro)

  Laser

  120

  Zoeklicht

  120

   De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airspace 
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel 
E-mail : BCAA.aerialactivities@mobilit.fgov.be