Parachutespringen

Changed
27/11/2023
 • Valschermsprongen mogen, behalve in noodgevallen, enkel met de toelating van het Directoraat-generaal Luchtvaart worden uitgevoerd. Deze sprongen moet u uitvoeren op een tijdelijk terrein voor valschermspringen of op een permanent terrein voor valschermspringen.

  Hoe vraag ik een tijdelijk terrein voor valschermspringen aan? 

  U vindt de technische en administratieve voorwaarden voor de aanvraag in omzendbrief GDF-05.

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

  1. Vul het aanvraagformulier in

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   • Het advies van de burgemeester van de gemeente
   • De schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) en/of huurder(s) van de gebruikte terreinen
   • Het getuigschrift van verkenning en goedkeuring van de dropzone uitgevoerd door een houder van de kwalificatie van instructeur in het valschermspringen
   • Gedetailleerde schets van de landingszone en de uitwijkzone met vermelding van de afmetingen, de afstand van de nabij gelegen verkeerswegen (weg, spoorweg, waterweg) en de belangrijke hindernissen
  3. Dien uw aanvraag in

   Stuur de aanvraag ten minste tien werkdagen vόόr de datum naar bcaa.airfields@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Hoe dien ik een aanvraag in voor een permanent terrein voor valschermspringen?

  Na onderzoek van de aanvraag krijgt u een toelating (eventueel met voorwaarden of beperkingen), of een weigering.

  U vindt de technische en administratieve voorwaarden voor de aanvraag in omzendbrief GDF-05.

  1. Vul het aanvraagformulier in

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   U vindt de technische en administratieve voorwaarden voor de aanvraag in omzendbrief GDF-05.

  3. Dien uw aanvraag in

   Stuur de aanvraag ten minste twee maanden vόόr de datum van de activiteit naar bcaa.airfields@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Hoeveel kost het om een toelating voor een terrein voor valschermspringen aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2022.

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2022 (in euro)

  Toelating voor een tijdelijk terrein voor valschermspringen

  181

  Toelating voor een permanent terrein voor valschermspringen

  108

  Controle voor een permanent terrein voor valschermspringen 506
  Verlenging van de toelating voor een permanent terrein voor valschermspringen 72
  Controle voor de verlenging van de toelating voor een permanent terrein voor valschermspringen 289

   De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airfields
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: bcaa.airfields@mobilit.fgov.be