Airshows en luchtacrobatie

Changed
15/12/2023
 • Hoe vraag ik toestemming voor een luchtvaartmeeting?  

  Een airshow of luchtvaartmeeting is een vertoning waarbij evoluties van luchtvaartuigen, zogenaamde kunstvluchten of demonstraties van valschermsprongen, worden uitgevoerd. 

  Burgerlijke airshows of burgerluchtvaartmeetings mag u enkel organiseren na toelating van het Directoraat-generaal Luchtvaart. 

  Meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het organiseren van een burgerluchtvaartmeeting vindt u in de omzendbrief GDF-06

  1. Vul het aanvraagformulier in

  2. Voeg de bijkomende documenten toe

   In de omzendbrief GDF-06 en in het formulier vindt u een overzicht van de documenten die u bij uw aanvraag moet toevoegen. 

  3. Dien uw aanvraag in

   Dien uw aanvraag tijdig in:

   • tenminste 2 maanden voor het plaats vinden van een fly-in
   • tenminste 4 maanden voor het plaats vinden van een fly-in met demovluchten
   • tenminste 4 maanden voor het plaats vinden van een burgerluchtvaartmeeting

   Stuur het formulier met alle documenten naar bcaa.airfields@mobilit.fgov.be.

  4. Voer de betaling uit

   Zodra uw dossier in behandeling is, ontvangt u via e-mail een uitnodiging om te betalen. Voer de betaling pas uit nadat u de uitnodiging tot betaling heeft ontvangen. Met het oog op een snelle behandeling van uw dossier wordt aangeraden om elke uitnodiging tot betaling afzonderlijk te vereffenen :

   • met het exacte gevraagde bedrag; 
   • met de juiste gestructureerde mededeling; 
   • op het juiste rekeningnummer, zoals vermeld op de uitnodiging tot betaling.
 • Hoeveel kost het om een toelating voor een airshow aan te vragen? 

  De volgende tabel bevat de geïndexeerde tarieven voor 2023.

   

  Geïndexeerd bedrag voor 2022 (in euro)

   

   

   

   

   De betalingsmodaliteiten en de tarieven zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 14 februari 2001.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Airfields
Vooruitgangstraat 56 
1210 Brussel

E-mail: bcaa.airfields@mobilit.fgov.be