Een goedkeuring of afwijking aanvragen

Changed
22/05/2023

Heel wat stoffen zijn verboden voor luchtvervoer volgens de lijst van gevaarlijke goederen in de technische instructies van de ICAO / IATA Dangerous Goods Regulation. Het is echter mogelijk om een goedkeuring of afwijking aan te vragen.

Goedkeuring aanvragen

Wanneer het uitdrukkelijk in de reglementeringen is bepaald, kunnen de betrokken staten een goedkeuring verlenen om het vervoer van gevaarlijke goederen toe te staan, op voorwaarde dat in dergelijke gevallen tijdens het vervoer een totaal veiligheidsniveau wordt bereikt dat ten minste gelijkwaardig is aan het veiligheidsniveau dat voortvloeit uit de technische instructies van de ICAO/ IATA Dangerous Goods Regulation.

Met betrokken staten wordt niet alleen het land van herkomst bedoeld, maar ook het land waar de luchtvaartmaatschappij is gevestigd, tenzij anders bepaald in de reglementeringen.

Een aanvraag voor goedkeuring indienen, kan door de LB Approval Application form correct in te vullen en de vereiste documenten te mailen naar bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan de voorgestelde datum van het vervoer.

Afwijking aanvragen

In bijzonder dringende gevallen of wanneer andere vormen van vervoer niet geschikt zijn of wanneer de volledige naleving van de voorschriften in strijd is met het openbaar belang, kunnen de betrokken staten een afwijking van de bepalingen van de reglementeringen toekennen. Op voorwaarde dat in dergelijke gevallen alles in het werk is gesteld om een algemeen veiligheidsniveau in het luchtvervoer te bereiken op basis van de technische instructies.

Met betrokken staten wordt niet alleen het land van herkomst bedoeld, maar ook het land waar de luchtvaartmaatschappij is gevestigd, alle landen waar overheen wordt gevlogen, alle landen waar een technische tussenstop of een overlading plaatsvindt, en het land van bestemming.

Een aanvraag voor afwijking indienen, kan door het formulier Exemption Form correct in te vullen en de vereiste documenten te mailen naar bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan de voorgestelde datum van het vervoer.

Wapenvervoer

Een aanvraag voor het vervoer van wapens en wapenonderdelen kan door de Form B correct in te vullen en de vereiste documenten te mailen naar bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de voorgestelde datum van het vervoer.

Voor passagiers

Voor passagiers van commerciële vluchten gelden dezelfde regels. Eventuele goedkeuringen of afwijkingen moeten voor de vlucht aangevraagd worden. Ook professionele passagiers of bemanningsleden moeten zich aan internationale en nationale richtlijnen houden.