Staatsvluchten van buitenlandse staten

Overvluchten van en/of landingen op Belgisch grondgebied voor diplomatieke vluchten of staatsvluchten moeten door de diplomatieke vertegenwoordiging van uw land in België tijdig aangevraagd worden bij de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Daarbij moet u gebruik maken van het voorziene aanvraagformulier.

 

Contact

traffic.rights@mobilit.fgov.be