Niet-geregelde luchtdiensten

Niet geregelde luchtdiensten zijn commerciële luchtdiensten die niet de karakteristieken vertonen van een geregelde luchtdienst, met inbegrip van chartervluchten en taxivluchten.

 

Communautaire luchtvaartmaatschappijen, met inbegrip van luchtvaartmaatschappijen uit de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER), hebben het recht om zonder aanvraag intracommunautaire niet geregelde luchtdiensten te exploiteren in toepassing van Verordening (EG) nr. 1008/2008. Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) stelt een notificatie van deze diensten wel op prijs.

Een aanvraag voor trafiekrechten voor niet geregelde commerciële vluchten (zie aanvraagformulier) moet tijdig ingediend worden door:

  • communautaire luchtvaartmaatschappijen die extracommunautaire luchtdiensten van, via of naar België wensen te exploiteren;
  • niet-communautaire luchtvaartmaatschappijen die luchtdiensten van, via of naar België wensen te exploiteren.

 

Trafiekrechten worden aangevraagd door de luchtvaartmaatschappij onder wiens vluchtnummer de vlucht uitgevoerd wordt. In geval van delegatie is een kopie van de machtiging vereist. In geval van wetlease operaties (ACMI agreement) worden de trafiekrechten door de huurder (lessee) aangevraagd.

In geval van 5de en 7de vrijheidsvluchten moeten de niet communautaire luchtvaartmaatschappijen  de Belgische luchtvaartmaatschappijen en de in België gevestigde communautaire luchtvaartmaatschappijen raadplegen.

De aanvragen gebeuren door het indienen van een volledig ingevuld “Application Form A”. Een aanvraag dient minimum 3 werkdagen voor de datum van de vlucht ingediend te worden (zaterdag, zondag en officiële Belgische feestdagen zijn geen werkdagen).

 

Opgelet

Het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke machtiging: ‘Application for permission to carry dangerous goods and/or arms Form B’.

 

Contact

traffic.rights@mobilit.fgov.be