Geregelde luchtdiensten

Geregelde luchtdiensten zijn vluchten die toegankelijk zijn voor het publiek en bestemd voor het vervoer van passagiers, post en/of vracht, afzonderlijk of gecombineerd en tegen vergoeding. Ze worden als een reeks uitgevoerd:

  • hetzij volgens een gepubliceerde dienstregeling;
  • hetzij met een zodanige regelmatige frequentie dat zij duidelijk een systematische reeks vluchten vormen.

Communautaire luchtvaartmaatschappijen hebben het recht intracommunautair geregelde luchtdiensten te exploiteren. Een toelating is hiervoor niet vereist. Het DGLV stelt een notificatie van deze diensten wel op prijs.

Geregelde luchtdiensten tussen België en bestemmingen gelegen buiten de Europese Unie worden uitgevoerd in het kader van bilaterale luchtvaartakkoorden die België met derde landen heeft afgesloten. Voor het uitvoeren van deze diensten moeten de luchtvaartmaatschappijen aangewezen zijn. De programma’s van de geplande geregelde diensten moeten ter goedkeuring aan het DGLV voorgelegd worden vóór het begin van elk IATA-seizoen. De aanvraag gebeurt door het indienen van een volledig ingevuld “Application Form C”.

Meer en meer worden de bilaterale akkoorden vervangen door akkoorden die op Europees niveau gesloten worden tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en derde landen anderzijds.