Ferryvluchten en technische landingen

Burgerluchtvaartuigen met een registratie in een Staat die toegetreden is tot:

  • de Overeenkomst betreffende de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, ondertekend op 7 december 1944 te Chicago ( art.5 voor niet geregelde vluchten)
  • de Overeenkomst inzake de doortocht van internationale luchtdiensten ondertekend op 7 december 1944 te Chicago (de zgn. Transit-overeenkomst voor geregelde luchtdiensten)

mogen zonder speciale toelating ferryvluchten van/naar België of technische landingen op Belgisch grondgebied uitvoeren.

Andere burgerluchtvaartuigen moeten tijdig (zie aanvraagformulier) de toelating vragen. Ze moeten daarbij gebruik maken van Application Form A.

Contact :

Traffic.rights@mobilit.fgov.be

Opgelet: Het vervoer van gevaarlijke goederen en/of wapens maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke machtiging: ‘Application for permission to carry dangerous goods and/or arms Form B’.