Veiligheidsinspecties

Een team van luchtvaartinspecteurs controleert voornamelijk of de verschillende actoren van de luchtvaartsector (piloten, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, enz.) de luchtvaartreglementering correct toepassen.

Deze dienst voert onaangekondigde controles op het hele Belgische grondgebied uit en verricht, zowel op eigen initiatief als op verzoek van Justitie (bijvoorbeeld het Parket), inspecties die kunnen leiden tot een repressief optreden tegen de overtreders.

Deze inspecties en controles dienen als afschrikkingsmiddel en als indicator voor de risicoanalyse. Ze hebben betrekking op de verschillende domeinen van de burgerluchtvaart: operaties, luchthavens, luchtarbeid, navigatiedienst, vervoer van gevaarlijke goederen, onderhoud, milieu, luchtvaartuigen (SAFA, SANA).

Contact

 

Caroline Van Pelt
Luchtvaartinspectie Veiligheid
Vooruitgangstraat 56
1210 BRUSSEL


Tel: +32 (0)2 277 30 90
Mail: BCAA.inspect.saf@mobilit.fgov.be